Aktivity v školskom roku 2010/2011

Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo recitačnej súťaže Krajské osvetové stredisko organizoval regionálne kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín ...viac
Spolupráca našej školy s Prírodovedeckou fakultou UK Bratislava Počas školského roka 2009/2011 naša predmetová komisia biológie a ekológie rozvinula spoluprácu s Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave s Katedrou ekológie a Univerzitou Duisburg-Essen a spoločne sme sa zapojili do ich medzinárodného environmentálno-edukačného projektu Aquawis ...viac
28. marec - Deň učiteľov 28.marec sa u nás pokladá za sviatok všetkých pedagogických pracovníkov. Je spätý s menom učiteľa národov – Jana Amosa Komenského ...viac
Dekanátne kolo biblickej olympiády Dňa 24.3.2011 sa na našej škole konalo dekanátne kolo biblickej olympiády, pre základné a stredné školy ...viac
Majstrovstvá okresu vo volejbale žiakov stredných škôl Okresné kolo volejbalového turnaja žiakov stredných škôl organizovala SOŠ ... dňa 23.3.2011. Aj vďaka organizátorom turnaj prebehol vo veľmi príjemnej atmosfére ...viac
39. ROČNÍK GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY A OSEMROČNÉ GYMNÁZIÁ V našom Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach sa konalo 22.3.2011 krajské kolo geografickej olympiády pre osemročné gymnáziá a ZŠ ...viac
DARUJ KRV – ZACHRÁNIŠ ŽIVOT Dňa 22.marca 2011 na podnet členiek Zdravotníckeho krúžku, ktorý vedie RNDr. Mária Hrešková sa 9 študentov (8 dievčat a 1 chlapec) III.B triedy rozhodlo darovať krv ...viac
MATEMATICKÝ KLOKAN Dňa 21. marca 2011 sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej matematickej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN ...viac
19. marec 2011 - Tančiareň 19.3.2011 sme spoločne s našimi rodinnými príslušníkmi navštívili reprezentačné priestory novej budovy SND v Bratislave a zúčastnili sme sa predstavenia činohry „Tančiareň“ ...viac
Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo Základná škola Mojmírova v Zlatých Moravciach v spolupráci s KŠÚ v nitre a KOS v Nitre zorganizovala obvodné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín ...viac
39. ROČNÍK GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY PRE STREDNÉ ŠKOLY Je tradíciou, že sa na našom Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach koná krajské kolo geografickej olympiády pre štvorročné gymnáziá a SOŠ ...viac
Návšteva divadelného predstavenia hry A.P.Čechova Návštevou divadelného predstavenia hry A.P.Čechova – Ivanov- sme zavŕšili takzvanú Rothovskú sériu hier ...viac
Vyhodnotenie lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu v školskom roku 2010/2011 Študenti Gymnázia Janka Kráľa sa v tomto školskom roku zúčastnili lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu v dňoch od 27.2. – 4.3.2011 ...viac
1. gymnaziálny ples študentov GJK Dňa 18.2.2011 sa na Gymnáziu Janka Kráľa uskutočnil 1. gymnaziálny ples študentov GJK pod záštitou Žiackej školskej rady a pedagogického zboru ...viac
Gymnazisti v Mochovciach Dňa 17. 2. 2011 realizovala predmetová komisia fyziky a chémie druhú exkurziu do AE Mochovce ...viac
Beseda s RNDr.Františkom Kelem, CSc. – nositeľom vyznamenania Krištáľového krídla Dňa 9.2.2011 sa v našej škole uskutočnila beseda so známym slovenským cestovateľom a geografom RNDr.Františkom Kelem, CSc. ...viac
Exkurzia do Hvezdárne v Hlohovci Dňa 7.2. 2011 realizovala PK fyziky a chémie exkurziu do hvezdárne v Hlohovci ...viac
Krajské kolo olympiády v slovenskom jazyku 3. februára 2011 sa v Základnej škole v Nových Zámkoch konalo Krajské kolo olympiády v slovenskom jazyku ...viac
19. školský reprezentačný ples GJK 29. januára sa uskutočnil 19. školský reprezentačný ples GJK a Združenia rodičov ...viac
Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku 19. 1. 2011 sa v Gymnáziu J. Kráľa v Zlatých Moravciach konalo OK olympiády v nemeckom jazyku ...viac
Olympiáda v cudzích jazykoch – šk.r. 2010/2011 - Anglický jazyk 18.1. sa na našej škole konalo obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku ...viac
Divadelné predstavenie Vejár - 9. 12. 2010 Dňa 9. 12. 2010 zorganizovala predmetová komisia cudzích jazykov v rámci multikultúrnej výchovy veľmi vydarenú akciu pre žiakov 2. a 3. ročníka nášho gymnázia ...viac
MK v šachu Dňa 8. 12. 2010 sa uskutočnili v Komárne MK v šachu jednotlivcov ...viac
Exkurzia Mochovce Dňa 7. 12. 2010 realizovala predmetová komisia fyziky a chémie exkurziu do AE Mochovce ...viac
Mladí šachisti Dňa 24. 11. 2010 sa uskutočnili MO v šachu jednotlivcov v CVČ Spektrum ...viac
Imatrikulácia v šk. roku 2010/2011 Dňa 18.11.2010 sme na našom gymnáziu slávnostne privítali prvákov počas imatrikulácie, ktorú zorganizovali siedmaci a tretiaci našej školy ...viac
Deň otvorených dverí v Arboréte Mlyňany SAV - 10.11.2010 Študenti V.D triedy Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach so zameraním ekológia – cudzie jazyky, sa zúčastnili dňa 10.11.2010 akcie „Deň otvorených dverí v Arboréte Mlyňany SAV“ ...viac
Týždeň vedy a techniky na Slovensku - Škola trochu inak 2010 Po roku opäť neplatil hlas školského zvončeka, žiaci mohli smelo počas celého dňa prechádzať z triedy do triedy, nikto neskúšal, nepísali sa písomky, a predsa učebne gymnázia boli obsadené ...viac
G.B.SHOW PYGMALION - 3. 11. 2010 Ako každoročne, aj v tomto školskom roku mali naši študenti príležitosť počuť angličtinu na divadelných doskách ...viac
Exkurzia Banská Štiavnica - 28.10.2010 Dňa 28.10.2010 sa 12 žiakov našej školy so zvýšeným záujmom o biológiu a hlavne botaniku a pani učiteľky Kováčová a Gáliková zúčastnili odbornej botanickej terénnej exkurzie ...viac
Večerný beh v Zlatých Moravciach dňa 21.10.2010 Dňa 21.10.2010 prebiehal v Zlatých Moravciach večerný beh ...viac
Exkurzia z umenia a kultúry do Ružomberka Cieľ exkurzie: Rozvíjanie estetického vnímania žiakov v oblasti výtvarného umenia, fotografie a ľudovej kultúry ...viac
Občianska náuka - trieda III.D - beseda - 15.10.2010 Dňa 15.10.2010 sa uskutočnila beseda žiakov III.D triedy s našou bývalou študentkou Žofiou Jakubovou ...viac
Európsky týždeň miestnej demokracie Predmetová komisia biológie a ekológie v 41. týždni roka, ktorý bol Európskou úniou vyhlásený za Európsky týždeň miestnej demokracie, uskutočnila niekoľko akcií ...viac
Divadelné predstavenie Faust - 1. 10. 2010 Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry zorganizovala návštevu večerného divadelného predstavenia Faust ...viac
Dejepisná exkurzia – Štátny archív - Ivánka pri Nitre - 20.9.2010 V súlade s plánom práce PK a osnovami z dejepisu / tématický celok Historikova dielňa / sa 20. septembra 2010 uskutočnila dejepisná exkurzia do pobočky Štátneho archívu v Ivánke pri Nitre ...viac