Aktivity v školskom roku 2012/2013

Posledný potlesk v tomto školskom roku... Slávnostné ukončenie školského roka - pohľad do auly gymnázia ...sa niesol aulou našej školy v ten vytúžený piatok, 28.6.2013. Slávnosť rozozneli Chopinove melódie v interpretácii nášho maturanta Matúša Kramára zo IV.C triedy ...viac
 
Projekt: Nástrahy života okolo nás (aktualizované)

Vyhlasovateľ: Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

Realizátor: Gymnázium Janka Kráľa, Zlaté Moravce

Cieľ: Eliminácia sociálno-patologických javov u žiakov gymnázia, znižovanie miery vandalizmu a inej protispoločenskej činnosti, eliminácia šikanovania na škole, zvyšovanie dopravnej bezpečnosti u žiakov gymnázia a predchádzanie dopravným nehodám u chodcov a bicyklistov, zvyšovanie miery informovanosti o rizikách užívania drog a iných návykových látok a uprednostňovanie zdravého životného štýlu

...viac
Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku V školskom roku 2012/2013 sa uskutočnil už 43. ročník Olympiády v ruskom jazyku, do ktorej sa zapojila aj naša škola ...viac
Bronzová medaila pre GJK Bronzová medaila v celoštátnom kole 15. ročníka Olympiády ľudských práv v školskom roku 2012/2013, ktorú získal Štefan Vician V dňoch 20. – 22. marca 2013 sa uskutočnilo celoštátne finále XV. ročníka Olympiády ľudských práv v Liptovskom Jáne v hoteli SOREA. Nosnou témou XV. ročníka boli: „Ľudské práva žien a rodová rovnosť“ ...viac
 
Dnes poslednýkrát Dnes poslednýkrát - rozlúčka maturantov stáli v aule našej školy budúci maturanti, maturanti v stom roku výučby na našom gymnáziu. Tóny klavíra a umelecká ária doplnili slávnostný prejav, ktorý predniesla maturantka z VIII.D ...viac
 
Krajské kolo geografickej olympiády Dňa 26.3.2013 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo geografickej olympiády. Boli tu žiaci z Nitrianskeho kraja rozdelení do štyroch kategórii A, B, CD a Z ...viac
Vivat Academia - 100. výročie založenia školy Logo školy V školskom roku 2012/2013 si Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach pripomína 100. výročie svojho založenia. Touto významnou udalosťou žila škola už niekoľko mesiacov ...viac
 
Lásku máme v krvi. Dokáž to aj ty! Lásku máme v krvi. Dokáž to aj ty! Dňa 26. februára 2013 sa spolu 21 odvážlivcov zo IV.A, IV.B, IV.C, VIII.D, III.A, III.B a III.C triedy zúčastnilo odberu, ktorý prebiehal v SOŠOaS v Zlatých Moravciach ...viac
 
Exkurzia z umenia a kultúry do Bratislavy Cieľ exkurzie: Rozvíjanie estetického vnímania žiakov v oblasti hudobného umenia ...viac
Školské majstrovstvá Slovenskej republiky v aerobiku Školské majstrovstvá Slovenskej republiky v aerobiku - Kristína Čajková a Dávid Homola čakajú na výsledky organizovalo v tomto školskom roku 6. 12. 2012 Gymnázium J. Papánka v Bratislave. Našu školu reprezentovali žiaci VII. D triedy Kristína Čajková a Dávid Homola ...viac
 
Vianočné aranžovanie Žiaci pri zhotovovaní vianočných ikebán 18. december 2012 na GJK sa niesol v príjemnej predvianočnej atmosfére. V celom areáli bola vôňa ihličia, sušeného ovocia, ale aj množstvo prekrásnych výtvorov vianočných aranžovaní ...viac
 
Odborná exkurzia na výstavu The Human Body Myslíme si, že ľudské telo poznáme, veď minimálne na jedno sa pozeráme každý deň. Videl však niekto reálny žalúdok, obličky alebo nervovú sústavu? Táto príležitosť sa naskytla žiakom GJK, ktorí navštívili známu výstavu Human Body ...viac
Volejbalový turnaj ku Dňu študentstva Volejbalový turnaj ku Dňu študentstva - družstvo dievčat Ihriská pripravené, sitá natiahnuté, hostia pozvaní a môžeme začať. Historický 43. ročník volejbalového turnaja pri príležitosti Dňa študentstva pripravili Mgr. Stopperová, Mgr. Minárová a Mgr. Mihalková, slávnostne ho otvoril pán riaditeľ RNDr. Bátora, ktorý privítal hostí a poprial všetkým veľa športových úspechov ...viac
 
Postupujeme na majstrovstvá Slovenska v aerobiku! Cvičenie Port DE Brass - originálny cvičebný program, ktorý vznikol spojením klasického a moderného tanca, strečingu a posilňovania 7.11.2012 sa na Športovom gymnáziu v Nitre uskutočnilo krajské kolo Aerobiku chlapcov a dievčat stredných škôl. Súťaž pozostávala zo 4 kôl, v trvaní 50 minút, medzi kolami bola 10 min. prestávka ...viac
 
Okresné kolo stredných škôl v basketbale Okresné kolo stredných škôl v basketbale 14.11.2012 a 16.11.2012 - tieto dva dni patrili okresnému kolu stredných škôl v basketbale ...viac
 
Celoslovenská informatická súťaž iBobor 2012 Žiaci riešia úlohy v informatickej súťaži iBobor 2012 V týždni od 12. 11. 2012 do 15. 11. 2012 sa konala celoslovenská informatická súťaž iBobor 2012, do ktorej sa zapojilo 75 žiakov našej školy v štyroch kategóriách ...viac
 
Gymnázium Janka Kráľa ako Rokfort Gymnázium Janka Kráľa ako Rokfort - tekvica s vyrytým logom HP Streda 14.november 2012 - pre väčšinu ľudí bežné pracovné popoludnie, navyše aj so slnečným počasím. Takto ho však určite nevnímali prváci na Gymnázium Janka Kráľa, ktorí sa práve v tento deň tešili a zároveň obávali každoročnej imatrikulácii ...viac
 
Okresné kolo v basketbale základných škôl Okresné kolo v basketbale základných škôl - družstvo dievčat z Gymnázia Janka Kráľa Dievčatá: Horná Alica, Chrenová Barbara, Krausková Alexandra, Laurincová Nikoleta, Mixová Zuzana, Sámelová Ivica, Svetlanská Lucia, Šalateková Martina, Švecová Miriam, Švecová Natália. Výsledky finálových zápasov ...viac
 
Bedminton Bedminton - krajské kolo - priebeh zápasu Poznáte bedmintonové rakety a pravidlá hry? Študenti Gymnázia Janka Kráľa áno ...viac
 
Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2012 – Škola trochu inak 2012 Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2012 – Škola trochu inak 2012 - Žiaci tvoria detské kaligramy - hry so slovami Po roku opäť v našom gymnáziu neplatil rozvrh hodín, ale predsa škola bola plná žiakov, ktorí mohli počas celého dňa sledovať rozličné tvorivé aktivity a prezentácie. Zároveň sme otvorili svoje dvere aj verejnosti a sme radi, že mnohí návštevníci, rodičia, žiaci videli nielen vnútorné priestory nášho gymnázia, ale sa mohli presvedčiť o tvorivosti, zaujatosti, vedomostiach a zážitkoch našich súčasných študentov ...viac
 
Pilotné testovanie žiakov maturitného ročníka Pilotné testovanie žiakov maturitného ročníka Národný ústav certifikovaných meraní vybral naše gymnázium pre pilotné testovanie žiakov maturitného ročníka, ktoré sa u nás konalo dňa 14.11.2012 ...viac
 
Divadelné predstavenie Oresteia (aktualizované) Divadelné predstavenie Oresteia - Žiaci III.A a III.C triedy pred Slovenským národným divadlom v Bratislave Ísť s triedou na dopoludňajšie predstavenie do Slovenského národného divadla. Úprimne, veľmi ťažko posúdiť, kvôli čomu tam študent ide. Dá sa povedať, že je to viac-menej povinnosť, oveľa prijateľnejšia povinnosť ako deň v škole. Tak prečo nie? ...viac
 
Gólový týždeň z ríše snov Odchovanec Požitavskej futbalovej akadémie Lukáš Mihálik – žiak nášho gymnázia - sa preslávil štyrmi gólmi v priebehu jedného týždňa. Dva z nich strelil v drese „áčka“ ViOnu. ...viac
Maturanti na Európskom dni jazykov Žiaci GJK s Mgr. Vierou Mihalkovou na Európskom dni jazykov na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave Tento školský rok navštívili naši maturanti 26. septembra hlavné mesto Bratislavu, kde na Hviezdoslavovom námestí prebiehal Európsky deň jazykov. Program prebiehal od jedenástej hodiny až do poobedných hodín, kde si naši študenti a takisto študenti zo všetkých škôl Slovenska mali možnosť vyskúšať svoje znalosti z akéhokoľvek jazyka ...viac
 
Cezpoľný beh - 25.9.2012 Študenti našej školy sa zúčastnili cezpoľného behu v Zlatých Moravciach ...viac
Od Žitavy cez Istanbul až do USA alebo ako sme boli za Veľkou mlákou Od Žitavy cez Istanbul až do USA alebo ako sme boli za Veľkou mlákou - Jana Končalová a Martina Kunská pripravujú posterovú prezentáciu Jana Končalová a Martina Kunská - účastníčky Medzinárodnej súťaže GENIUS Olympiad 2012 v americkom mestečku Oswego ...viac