Aktivity v školskom roku 2017/2018

Slávnostné ukončenie školského roku Slávnostný príhovor riaditeľky školy Naša historická aula nás každoročne víta na začiatku školského roka a tiež púšťa na letný oddych, na prázdniny ...viac
 
Netradičná hodina angličtiny Žiak na hodine angličtiny prezentuje plastové okno B1, B2, C1...nie, táto kombinácia písmen a číslic nie je určením súradníc na mape a neznamená ani umiestnenie figúrok na šachovnici. Vyjadruje úroveň znalostí cudzieho jazyka ...viac
 
Exkurzia Bratislava – Červený Kameň Pohľad na Bratislavský hrad Dňa 26.6.2018 sme sa my, žiačky VI.D, zúčastnili spolu so študentmi zo susedných škôl exkurzie do Bratislavy. Už príjemné ranné počasie nám prezrádzalo, že nás čaká skvelý deň ...viac
 
Koncoročný šachový turnaj Žiak a žiačka pri hre šachu Aká hra je šach? Wikipédia píše: Šach je deterministická strategická hra s úplnou informáciou pre dvoch hráčov, v ktorej o výsledku rozhodujú taktické a strategické schopnosti hráčov a ich pozornosť a sústredenie ...viac
 
Odmena - ovocná torta Žiačky II.A počas prípravy ovocnej torty v jedálni školy Blíži sa koniec školského roku, známky na vysvedčenie sú už pripravené na odsúhlasenie na klasifikačnej porade našimi učiteľmi a každý študent očakáva nejakú odmenu ...viac
 
Župná kalokagatia- Mladý záchranár Mgr. Minárová  a družstvo piatich žiakov pred štartom Naši šikovní prváci Daniela Kmeťová, Naďa Tonková, Viktória Dubcová, Alex Jelínek, Tomáš Trubáčik a Jakub Bánsky opäť prezentovali svoje športové aj osobnostné kvality na súťaži Mladý záchranár ...viac
 
Družobná návšteva v Jindřichovom Hradci 14. – 16. 6. 2018 Spoločná fotografia pedagógov a žiakov z oboch gymnázií na nádvorí zámku v Jindřichovom Hradci V strede júna sme sa my, žiaci Gymnázia Janka Kráľa a naši učitelia vybrali utužovať šesťdesiatročnú družbu medzi našim gymnáziom a Gymnáziom Vítěslava Nováka v krásnom historickom Jindřichovom Hradci ...viac
 
Celoslovenské kolo v orientačnom behu stredných škôl v Martine 12. – 13. júna 2018 Mgr. Minárová a reprezentanti z GJK v orientačnom behu Naši študenti vzorne a zodpovedne reprezentovali Gymnázium Janka Kráľa, mesto Zlaté Moravce aj Nitriansky kraj. V celoslovenskej súťaži obsadili 5. miesto, za čo im patrí srdečná vďaka. So športovým nasadením prekonávali zložitú trasu, orientovali sa v priestore a zvládli štafetový orientačný beh ...viac
 
Prevencia kriminality - Bezpečná škola - PEER program Žiaci I.A diskutujú s PEER aktivistami počas hry na tému zväzovanie závislosťami – žiačka je obviazaná motúzmi s nápismi rôznych závislostí PEER aktivistky – K. Grešková a L. Harmadyová z II.A triedy uskutočnili ďalšie zážitkové rovesnícke stretnutia zamerané na problematiku drogových závislostí a prevencie kriminality v triedach I.A a I.B. Formou diskusie so spolužiakmi si žiaci uvedených tried správne formovali svoje názory a postoje k problémovým situáciám ...viac
 
Jazykový kvet Finále 2018 Spoločná fotografia - Samuel Valovič a Lukáš Fajna Dňa 1. júna 2018 sa konalo celoslovenské kolo Jazykový kvet Finále 2018 v Mestskej hale, Nitra – Čermáň. Zhromaždili sa tam súťažiaci všetkých kategórií, ktorí súťažili v dráme, monodráme, v prednese poézie a prózy v prevzatej tvorbe ako aj s vlastnými dielami ...viac
 
FO(U)REVER (.pdf, 512 kB) Úvodná strana školského časopisu - FO(U)REVER – 3. vydanie - nové číslo školského časopisu
 
Rozlúčka maturantov Maturanti IV.A a IV. B so svojimi triednymi v aule gymnázia 18. mája sa študenti IV.A a IV.B naposledy stretli v aule nášho gymnázia, aby sa rozlúčili so svojimi pedagógmi. Túto milú rozlúčkovú slávnosť uviedol klavírnou skladbou Alexander Gajdoš a Kristína Komárová týmito slovami poďakovala pedagogickému zboru ...viac
 
Deň úsmevu Logo - Úsmev ako dar ...aby každé dieťa malo rodinu Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar každoročne organizuje finančnú zbierku, do ktorej sa zapája aj naša škola ...viac
 
Zdokonaľovací plavecký kurz spojený s pohybovými aktivitami Relax v bazéne – žiaci v bazéne opretí o okraj Krásny, slnečný májový týždeň, od 21. 5. do 25. 5. 2018 sme prežili v prostredí areálu kúpaliska Vadaš v Štúrove. Každý deň bol neobyčajný, zaujímavý ...viac
 
Účelové cvičenie Mgr. Debnár  a lesní pedagógovia zo Štátnych lesov SR Žiaci II.A, II.B a VI.D absolvovali v pondelok, 14. 5. 2018 a triedy I.A a I.B vo štvrtok, 17. 5. 2018, účelové cvičenie. Najskôr sme zvládli presun po turistickej trase do Topoľčianok ...viac
 
O cenu Slovenského učeného tovarišstva Ocenené dievčatá: E. Lacová a K. Komárová s diplomami Celoslovenská literárna súťaž, ktorú organizuje Knižnica J. Fándlyho v Trnave v spolupráci s MO Matice slovenskej, bola veľmi úspešná pre naše literárne talenty ...viac
 
Zbierka UNICEF 2018 Modrý gombík Naša škola v spolupráci s UNICEF organizovala v termíne od 14. 5. do 18. 5. 2018 zbierku UNICEF Modrý gombík 2018. Ďakujeme, že ste sa zapojili do zbierky a rozhodli sa takto pomôcť deťom, ktoré to potrebujú ...viac
Exkurzia do Brodzian V pondelok 14. mája 2018 sme sa my, žiaci 3.A triedy spolu so žiakmi 1.A triedy zúčastnili exkurzie do Múzea Alexandra Sergejeviča Puškina v Brodzanoch. Videli sme veľmi zaujímavú expozíciu, ktorá nám priblížila nielen život a tvorbu Puškina, ale aj jeho väzby na Slovensko ...viac
Orientačný beh úspešný pre GJK Mgr. Minárová a žiaci GJK, ktorí sa zúčastnili krajského kola Okresné kolo stredných škôl v orientačnom behu sa uskutočnilo 4. mája 2018 v mestskom parku v Zlatých Moravciach. Krajské kolo sa uskutočnilo 9. mája 2018 v areáli AS Stavbár v Nitre ...viac
 
Majstrovstvá okresu Zlaté Moravce v atletike žiakov a žiačok SŠ Na okresnom kole v atletike stredných škôl sa stretli študenti 2. mája 2018 v Nitre, pretože pôvodný termín v Zlatých Moravciach bol kvôli nepriaznivému počasiu zrušený a uskutočnila sa len jedna atletická disciplína - vrh guľou ...viac
Úspechy žiakov Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach v predmetových olympiádach Spoločná fotografia žiakov GJK, ktorí boli úspešnými riešiteľmi krajských kôl v predmetových olympiádach Účasť žiakov Gymnázia Janka Kráľa v krajských a celoštátnych kolách v predmetových olympiádach bola v tomto školskom roku mimoriadne úspešná. Ukázalo sa, že poctivá a systematická príprava na súťaže prináša výborné umiestnenia ...viac
 
Súťaž Družstiev prvej pomoci mladých Víťazné družstvo štvrtákov s ocenením za prvé miesto Dňa 26.4.2018 sme sa my, 12 žiaci nášho gymnázia, zúčastnili súťaže Družstiev prvej pomoci mladých, ktorá sa konala v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Súťažili sme ako dva samostatné tímy ...viac
 
Zbierka UNICEF – Modrý gombík Naša škola sa pravidelne zúčastňuje aktivít UNICEF Slovensko. V tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu Škola priateľská k deťom, v rámci ktorého prebieha aj činnosť dobrovoľníkov pri organizácii zbierky Modrý gombík ...viac
Exkurzia do Viedne Spoločná fotografia pedagógov a žiakov na námestí vo Viedni V stredu 18.4.2018 absolvovali triedy II.A, II.B a VI.D poznávaciu exkurziu do hlavného mesta Rakúska - Viedne. Naša prvá zastávka bola v letnej rezidencii Habsburgovcov - v zámku Schönbrunn. Prechádzali sme sa po rozkvitnutej záhrade a predstavovali si, aké to tam bolo kedysi ...viac
 
Ďakovný list za dlhoročnú úspešnú prípravu žiakov na OĽP Ďakovný list Anne Havetovej za dlhoročnú úspešnú prípravu žiačok a žiakov na OĽP Vyučovanie predmetu občianska náuka má svoj význam aj v rozvoji a formovaní občianskych hodnôt, postojov, kritérií. Preto sa koncepčne venujeme aj aktivitám a reprezentácii našej školy v oblasti ľudských práv ...viac
 
Súťaž Mladý Európan Naši žiaci sediaci za súťažným stolom: A. Podoba, J. Gajdoš, S. Barcíková Dňa 17.4.2018 sa žiaci III.A triedy Juraj Gajdoš, Adam Podoba a žiačka III.B triedy Sabína Barcíková zúčastnili krajského kola súťaže Mladý Európan ...viac
 
Aerobikový maratón v Nitre Výber dievčat GJK v cvičebnom úbore s Mgr. Minárovou pred aerobikovým maratónom Stredná priemyselná škola stavebná v Nitre hostila 9. apríla 2018 vyše 80 dievčat, žiačok stredných škôl, na aerobikovom maratóne. Naše gymnázium reprezentovali žiačky I.A, II.A a VI.D triedy ...viac
 
Testovanie PISA 2018 v našej škole V dňoch 17. apríla 2018 a 18. apríla. 2018 sa v našej škole uskutočnilo testovanie v rámci medzinárodnej štúdie PISA 2018. Zúčastnilo sa ho 34 žiakov našej školy, narodených v r. 2002 ...viac
Krajské kolo súťaže Jazykový kvet Spoločná fotografia - Samuel Valovič VI.D – 1. miesto v literárnej súťaži Jazykový kvet – próza (anglický jazyk) a Lukáš Fajna I.B – 2. miesto v literárnej súťaži Jazykový kvet – poézia (anglický jazyk) 13. apríla sa v Nitre konalo krajské finále súťaže Jazykový kvet, do ktorého postúpili dvaja naši študenti v kategórii Angličtina - vlastná tvorba ...viac
 
Branný súboj organizovaný Ministerstvom obrany SR Družstvo GJK na Brannom preteku organizovanom Ministerstvom obrany SR Dňa 13.4.2018 sa žiaci III.A Juraj Gajdoš, Marián Milan, Marek Švába a žiaci IV.A Andrej Gregora, Andrej Hrúzik, Andrej Kováč zúčastnili branného súboja študentov stredných škôl v Nových Zámkoch ...viac
 
4. miesto na Majstrovstvách kraja vo volejbale žiačok Majstrovstvá kraja prebiehali 12. apríla ako tradične na Spojenej škole v Nitre. Usporiadatelia zorganizovali MK v športových priestoroch školy a Olympie pre najlepšie družstvá volejbalistiek z okresov Nitrianskeho kraja ...viac
Krajské kolo Dejepisnej olympiády Jana Dudášová, III. B s diplomom za 2. miesto krajského kola Dejepisnej olympiády, kategória B 22. marca 2018 sa konalo v priestoroch Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Leviciach krajské kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovala Jana Dudášová, žiačka III.B triedy ...viac
 
XXVII. ročník Dejepisnej súťaže študentov českých a slovenských gymnázií Žiaci čakajú v školskej lavici na začiatok súťaže Dňa 5. apríla 2018 sa uskutočnilo v Gymnáziu v Šuranoch krajské kolo Dejepisnej súťaže študentov českých a slovenských gymnázií. Téma XXVII. ročníka „Československo v období rokov 1968 – 1977“ bola veľmi náročná a aj príprava na súťaž nebola jednoduchá ...viac
 
Celoslovenské kolo 46. ročníka Geografickej olympiády Jakub Chrenko s diplomom za 10. miesto v celoslovenskom kole Geografickej olympiády 23. – 25. marca 2018, sa uskutočnilo v Bratislave priestoroch Prírodovedeckej fakulty, celoslovenské kolo 46. ročníka Geografickej olympiády. Súťažilo sa v 3 kategóriách: A, B a Z ...viac
 
Pokračujeme vo volejbalových tradíciách nášho gymnázia Mgr. Mihalková a družstvo dievčat s diplomom a pohárom za 1. miesto na MO SŠ vo volejbale V marci prebehli okresné kolá vo volejbale, na ktoré sme sa intenzívne pripravovali. Majstrovstvá okresu žiakov SŠ ako každý rok organizačne zabezpečila SOŠ polytechnická ...viac
 
Veselé veľkonočné veršíky Žiaci I.A s veľkonočnými pohľadnicami, ktoré vytvorili v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku posielali žiaci I.A a II.B na veľkonočných pohľadniciach. Ich pozdravy išli do škôl v Poľsku, Bulharsku, Litve a na Slovensku ...viac
 
Dekanátne kolo Biblickej olympiády pre základné a stredné školy Diplom za 1. miesto v dekanátnom kole Biblickej olympiády pre – D. Huňadyová, A. Herda, Š. Kováč – Gymnázium Janka Kráľa, Zlaté Moravce Dňa 22.3. 2018 sa na našej škole, v Gymnáziu Janka Kráľa, v Zlatých Moravciach konalo dekanátne kolo Biblickej olympiády pre základné a stredné školy ...viac
 
Krajské kolo 52. ročníka biologickej olympiády 2018 Emília Beniačiková VI.D s diplomom za 1. miesto a Nikola Ondrejmišková III.B s diplomom za 2. miesto v krajskom kole biologickej olympiády - posterová časť so svojimi postermi V dňoch 20.3. a 21.3.2018 sa konalo krajské kolo Biologickej olympiády - kategória A a kategória B v Nitre na Spojenej škole, Slančíkovej 2 ...viac
 
Lyžiarsky výchovno-vzdelávací kurz žiakov I. A a I. B Prvý deň LVVK – žiaci s obutými lyžami nastúpení na svahu Keď sme prišli v pondelok ráno 12. februára do lyžiarskeho strediska v Donovaloch, boli sme plní očakávaní, čo nové zažijeme. Po chutnom obede sme sa vybrali na svah, kde sme sa rovno rozdelili do troch lyžiarskych skupín ...viac
 
Krajské kolo stredných škôl v stolnom tenise chlapcov Mgr. Minárová a družstvo chlapcov s pohárom a diplomom za 2. miesto Veľká gratulácia a pochvala patrí našim študentom Markusovi Tonkovičovi, Tomášovi Trubačikovi, Andrejovi Kováčovi a Andrejovi Gregorovi, ktorí 20. 2. 2018 reprezentovali zlatomoravský okres v krajskom kole stredných škôl ...viac
 
Okresné kolo stredných škôl v basketbale Mgr. Minárová a družstvo dievčat GJK s diplomom za 2. miesto 2. miesto patrí našim žiakom aj žiačkám, ktorí sa zúčastnili majstrovstiev zlatomoravského okresu v basketbale stredných škôl ...viac
 
Celoslovenské kolo v aerobiku SŠ v Košiciach Viktória - Zlaté Moravce a Marek - Nitra pred začiatkom otvorenia celoslovenského kola aerobiku stredných škôl Naša žiačka prvého ročníka Viktória Dubcová sa zúčastnila 5.2.2018 celoslovenského kola v aerobiku SŠ v Košiciach. Súťaž bola veľmi náročná, veď sa stretli najlepší reprezentanti Slovenska ...viac
 
Krajské kolo olympiády z ruského jazyka Soňa Barborová pri odovzdávaní diplomu sa konalo 16. februára 2018 sa v Gymnáziu v Nových Zámkoch. Našu školu reprezentovala žiačka III.A triedy Soňa Barborová, pre ktorú bola táto súťaž veľmi úspešná. Získala tretie miesto ...viac
 
Krajské kolo 46. ročníka Geografickej olympiády Naši víťazi - Jakub Chrenko a Adam Švec s diplomami V piatok, 9. februára 2018, sa uskutočnilo v priestoroch našej školy, Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach, krajské kolo 46. ročníka Geografickej olympiády. Súťažilo sa v 3 kategóriách: A, B a Z ...viac
 
Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku Marko Čepec, IV. B s diplomom za 2. miesto krajského kola olympiády v anglickom jazyku kategória 2B Dňa 14.2.2018 Spojená katolícka škola v Nitre organizovala KK OAJ. Olympiády sa zúčastnili aj študenti Gymnázia Janka Kráľa – Marko Čepec a Eva Podhorová ...viac
 
Pozvanie na Global Village - AIESEC Nitra Pozvanie na Global Village - AIESEC Nitra - CENTRO Nitra, 17. február, 13:00 Vážená pani riaditeľka, ďakujeme Vám za prejavenú priazeň a účasť na projekte Educate Slovakia 2018, a zároveň si Vás dovoľujeme pozvať na udalosť Global Village, ktorá sa bude konať 17. februára 2018 v OC Centro Nitra, Akademická 1651/1A, 949 01 Nitra-Chrenová v čase od 13:00 do 19:00 ...viac
 
Pomôžte škole, poukážte jej 2 % Vami zaplatenej dane za rok 2017! Logo školy Vážení rodičia, RZ pri Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach je registrovaným prijímateľom 2 % z dane. Budeme veľmi radi, ak sa rozhodnete touto formou pomôcť škole a podporiť rozvoj výchovno-vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít Vašich detí ...viac
 
Naši žiaci zvíťazili v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku Úspešní žiaci okresného kola olympiády v anglickom jazyku s diplomami 17. januára sa v priestoroch nášho gymnázia uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Sme radi, že stále máme talentovaných žiakov, ktorí v tejto náročnej súťaži dosahujú vynikajúce výsledky. Tento rok sa víťazmi vo svojej kategórii stali ...viac
 
AIESEC – workshopy so zahraničnými lektormi Žiaci sledujú prezentáciu zahraničných lektorov – Nasťa z Ruska a Rafael z Brazílie Zlepšenie medzikultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania mládeže bolo jedným z cieľov projektu, do ktorého sme sa zapojili počas druhého januárového týždňa. Traja zahraniční lektori z Brazílie, Ruska a Mexika ukázali našim študentom, ako sa stať proaktívnejšími, ako spoznávať seba prostredníctvom poznania rôznych kultúr a rozdielov vo svete ...viac
 
Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku Žiaci riešia úlohy v kategórii 2D, 1B Dňa 18. 1. 2018 sa na našej škole konal 28. ročník okresného kola olympiády v nemeckom jazyku. Tejto súťaže sa zúčastnili žiaci základných a stredných škôl z okresu Zlaté Moravce ...viac
 
Rodáci v SND Žiaci I.A a I.B pred budovou Slovenského národného divadla Keď sme s kamošmi prišli štvrtok ráno, 11. 1. 2018 do školy, pred bočným vchodom už na nás čakal autobus. Ešte za šera sme opustili Zlaté Moravce a vydali sa do Slovenského národného divadla v Bratislave ...viac
 
Vianočný šachový turnaj RNDr. Renáta Kunová, PhD., Mgr. Ľuboš Debnár a žiaci sediaci v dvojiciach pri stoloch so šachovnicami počas zahájenia turnaja Vo štvrtok 21. 12. 2017 sa uskutočnil v aule našej školy Vianočný šachový turnaj, ktorého sa zúčastnilo 25 nádejných šachistov. Tento krát „papieroví favoriti“ nemali na ružiach ustlané ...viac
 
Vianočná latka Spoločná fotka dievčat, ktoré sa zúčastnili súťaže v skoku do výšky pred skokanskou latkou Je tradičné športové podujatie, súťaž v skoku do výšky, ktoré sa v tomto roku konalo v našej škole 21.12.2017. Po každom vydarenom flope alebo valivom spôsobe sa latka posúvala vyššie. O tom, že sme videli odvážne pokusy, svedčia aj odvážne a výnimočné výkony športovcov ...viac
 
Vianočná besiedka Vianočnú akadémiu otvorila D. Považanová z I.B Adventné dni sú spojené s očakávaním vianočných sviatkov. Utorkový podvečer, 19. 12. 2017, boli tieto chvíle výnimočnejšie, lebo naši žiaci predviedli svojim rodičom, starým rodičom a priateľom svoj talent, vedomosti, umelecké cítenie ...viac
 
Vianočný koncert v múzeu Študenti I.A triedy na koncerte v múzeu spolu s V. Mudríkovou a triednym učiteľom Ľ. Debnárom V pondelok 18.decembra si naši študenti – prváci vypočuli Vianočný koncert Vlasty Mudríkovej, ktorá patrí medzi elitu slovenského folklóru. Predstavila sa spolu so speváckym súborom Zlatomoravčianka ...viac
 
Vianočný medzitriedny futbalový turnaj Víťazne družstvo vianočného futbalového turnaja sa uskutočnil v piatok 15.12.2017. Študenti vzorne nastúpení po triednych družstvách, sem- tam sme videli aj odvážne dievčatá tretiačky a prváčky ...viac
 
FO(U)REVER 2 – školský časopis (.pdf, 907 kB) Úvodná strana školského časopisu - FO(U)REVER 2 – 1. vydanie 2017/2018 1. vydanie školského časopisu 2017/2018
 
Vianočné aranžovanie Žiačky vytvárajú základ vianočnej ikebany z ihličia Vianoce – sviatky pokoja v kruhu rodiny, snažíme sa, aby boli iné, ako tie predošlé, aby sme prekvapili okolie niečím pekným, zaujímavým ...viac
 
Vianočná zbierka UNICEF 2017 V dňoch 8. a 11. 12. 2017 sa na našej škole uskutočnila Vianočná zbierka UNICEF 2017. Vyzbieraná suma 125,84 € bola zaslaná na účet Slovenského výboru pre UNICEF ...viac
 
Zlatá a strieborná medaila sú naše Mgr. Minárová a družstvo chlapcov - Tonkovič, Trubačik, Kováč s diplomom a pohárom za 1. miesto Na majstrovstvách SŠ zlatomoravského okresu v stolnom tenise sa stretli 5.12.2017 dievčenské družstvá a 6.12.2017 chlapci ...viac
 
POĎAKOVANIE Poďakovanie - Tímu pedagógov Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach Prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. ako dekanka FIIT STU v Bratislave ocenila prácu všetkých pedagogických zamestnancov za výbornú prípravu žiakov, našich absolventov, ktorí študujú na ich fakulte ...viac
 
Predvianočná literárna žatva K. Komárová prebrala ocenenie z rúk porotkyne D. Podrackej Kristínu Komárovú zo IV.A triedy poznáme ako výbornú študentku, skvelého človeka, ale aj ako výnimočný básnický talent. V tomto školskom roku boli jej básne ocenené už na dvoch celoslovenských literárnych súťažiach ...viac
 
Mikuláš Mikuláš spolu s anjelmi, čertmi a pomocníkmi navštívili triedu 6. decembra 2017 sme aj v našej škole privítali Mikuláša. Atmosféra bola od rána výborná. Mikuláš spolu s anjelmi a čertmi navštívili každú triedu ...viac
 
Prednáška „Holokaust na Slovensku a v Európe“ Pohľad na snímku prezentácie - Židovská komunita na Slovensku Dňa 4. decembra 2017 sme v aule nášho gymnázia privítali významného slovenského historika a riaditeľa Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici PhDr. Stanislava Mičeva, PhD. Slovenská verejnosť ho pozná nielen ako historika, ale aj ako spoločensky angažovaného človeka ...viac
 
Súťaž EXPERT – 30. november 2017 Žiaci v učebni riešia úlohy EXPERT 2017-2018 Súťaže sa zúčastnilo 21 študentov. V kategórii G12 to bolo 17 študentov a v kategórii G34 4 študenti. Volili si z piatich tém – šport, dejiny, geografia, angličtina, príroda ...viac
 
Celoslovenská informatická súťaž iBobor 2017 Žiaci prvého ročníka riešia úlohy v informatickej súťaži iBobor 2017 v kategórii Junior v učebni informatiky V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa v dňoch 6. 11. 2017 a 7. 11. 2017 študenti našej školy zapojili do 11. ročníka celoslovenskej informatickej súťaže iBobor 2017. Súťaže sa zúčastnilo 59 študentov. Súťažili v dvoch kategóriách ...viac
 
Výsledky školského kola olympiády v anglickom jazyku Žiaci v učebni pracujú na úlohách školského kola olympiády v anglickom jazyku Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, úspešným blahoželáme a víťazom, ktorí budú našu školu reprezentovať na okresnom kole OAJ, želáme veľa šťastia ...viac
 
Ohliadnutie v čase: Hľadáme stopy Rímskej ríše na našom území Žiaci I.A zapojení do projektu v učebni Žiaci I.A sa zapojili do eTwinningového projektu, na ktorom budú pracovať so strednými školami v Taliansku, Grécku a Turecku. Projekt spája vyučovanie dejepisu s cudzím jazykom ...viac
 
Vianočná zbierka UNICEF 2017 Vianoce sú obdobím pokoja a radosti, obdobím, ktoré trávime s rodinou, priateľmi a našimi najbližšími. Je taktiež obdobím, kedy pociťujeme túžbu pomáhať. Naša škola v spolupráci s UNICEF organizuje v termíne od 4. 12. do 17. 12. 2017 tradičnú Vianočnú zbierku UNICEF 2017 ...viac
Trestnoprávna zodpovednosť Žiaci besedujú s kpt. Ivetou Matejovou Dňa 27.11.2017 sa žiaci III.A a III.B triedy zúčastnili na besede o trestnoprávnej zodpovednosti, ktorú pripravila kapitánka Mgr. Iveta Matejová. Študenti si rozšírili svoje poznatky o nebezpečných návykových látkach ...viac
 
Mladý prekladateľ Mgr. Andrea Holecová a Lívia Furdová s diplomom Dňa 10.11.2017 sa výber žiakov našej školy zúčastnil na slávnostnom vyhodnotení a odovzdávaní cien súťaže Mladý prekladateľ, ktorá sa na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konala už po piatykrát ...viac
 
Poznaj minulosť, vzdelávaj sa v prítomnosti pre budúcnosť... Mgr. Lucia Sotáková, PhD., vedecká pracovníčka Múzea SNP v Banskej Bystrici prednáša žiakom o holokauste ...by mohol byť slogan našej tradičnej vzdelávacej aktivity Škola trochu inak, ktorá sa realizuje v Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. Starší žiaci vedia, že v rámci Týždňa vedy techniky je klasické vyučovanie nahradené netradičnými edukačnými aktivitami. ...viac
 
Filozofická olympiáda V utorok, 14.11.2017, sa v priestoroch Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku konal už 3. ročník celoslovenského kola Filozofickej olympiády. Našu školu reprezentovali študenti Vanesa Eliášová zo IV.B a Andrej Gregora zo IV.A triedy ...viac
Exkurzia do NR SR Dňa 25. októbra 2017 sme sa my, žiaci IV.A a IV.B triedy, zúčastnili exkurzie do Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave. Ešte pred samotnou prehliadkou sme si prezreli Bratislavský hrad a dych berúci výhľad na Bratislavu ...viac
Imatrikulácia 2017 Žiaci 1. ročníka sedia za stolmi v aule Dňa 9.11.2017 sa na našej škole konali imatrikulácie prvákov, ktoré zorganizovali šikovní žiaci 3. ročníka. Ako každý rok, aj tento tretiaci patrične privítali nových žiakov a pripravili ich na to, čo ich nasledujúce 4 roky čaká ...viac
 
Farma zvierat v Starom divadle v Nitre Študenti II.B, VI.D a IV.B triedy sa 10.11. 2017 zúčastnili divadelného predstavenia Farma zvierat v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre. Inscenácia vznikla na základe alegorického románu Georga Orwella Zvieracia farma ...viac
Divadlo a galéria Žiaci II. A pred budovou SND V nezvyčajne krásne no chladné ráno 14. novembra 2017 nás, žiakov II.A a III.B triedy čakal pred budovou gymnázia autobus, ktorý nás zaviezol do Bratislavy ...viac
 
Majstrovstvá okresu vo florbale Mgr. Minárová a družstvo dievčat s florbalovym vybavením v telocvični školy Dňa 7. 11.2017 sme na pôde nášho gymnázia hostili dve susedné školy zlatomoravského okresu Obchodnú akadémiu a Strednú odbornú školu obchodu a služieb ...viac
 
Priateľstvo, ktoré rokmi krásnie Spoločná fotka žiakov nášho a družobného gymnázia na námestí v historickej Trnave Je štvrtok 5. október 2017 a na nádvorí nášho históriou dýchajúceho Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach sa možno váhavo, no určite s veľkou zvedavosťou pomaly zhromažďujeme, aby sme privítali žiakov a pedagógov z družobného Gymnázia Vítězslava Nováka v Jindřichovom Hradci ...viac
 
Ideme na majstrovstvá Slovenska! Dievčatá cvičia počas aerobikového maratónu Krajské kolo aerobiku sa konalo 3. novembra 2017 v Nitre. Štyri hodiny aerobikového maratónu dali všetkým zúčastneným riadne zabrať ...viac
 
KOŽAZ Kurz ochrany života a zdravia absolovovali žiaci III.A a III.B triedy v dňoch 25.10. – 27.10. 2017 ...viac
Projekt - Prevencia kriminality - „Život je len jeden – riešení viacero“ Výchova k manželstvu a rodičovstvu - žiaci pracujú v skupine V mesiacoch september a október sa v rámci projektu prevencie kriminality - „Život je len jeden – riešení viacero“ uskutočnili nasledovné besedy s pracovníkmi z CPPPaP v Zlatých Moravciach, MsP v Zlatých Moravciach, krajského riaditeľstva PZ v Nitre a členom Ozbrojených síl SR ...viac
 
Literárny salón Trnava Kristína Komárová s členom odbornej poroty, literárnym vedcom Radoslavom Matejovom prevzala Čestné uznanie za svoju básnickú tvorbu Vyhodnotenie tejto celoslovenskej literárnej súťaže sa uskutočnilo 25. 10. 2017 v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. Kristína Komárová zo IV.A triedy si prevzala za svoju básnickú tvorbu Čestné uznanie ...viac
 
Projekt Záložka spája školy Ukážky hotových záložiek Organizátori projektu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenská pedagogická knižnica.
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila 6. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy: Záložka do knihy spája slovenské školy: Literárne osobnosti môjho regiónu. ...viac
 
Majstrovstvá okresu v bedmintone stredných škôl Mgr. Minárová a družstvo chlapcov v zložení A. Gregora, M. Tonkovič a P. Kňažík s diplomom a pohárom za 2. miesto na majstrovstvách okresu v bedmintone Družstvo chlapcov v zložení A. Gregora, M. Tonkovič, P. Kňažík, dňa 18. 10. 2017 obsadilo krásne 2. miesto v silnej konkurencii žiakov stredných škôl v Zlatých Moravciach ...viac
 
Florbalový turnaj Družstvo dievčat III.A a II.B v telocvični školy Be active pokračoval v našej škole dňa 10.10. 2017 florbalovým turnajom. Zúčastnilo sa ho 80 žiakov, ktorí boli rozdelení podľa tried do 11 družstiev ...viac
 
„Skrytý“ svet internetu P. Dragúň a p. Koncový na pódiu pri výchovnom koncerte v aule Piatok, 13. október 2017, bol trochu neobyčajný. Naši žiaci sa zúčastnili výchovného koncertu s názvom „Čo o mne vieš?“ Autentické a bezprostredné rozprávanie nadporučíka Mgr. Branislava Koncového, člena Ozbrojených síl SR, bolo tematicky zamerané na riziká správania mladých ľudí na sociálnych sieťach ...viac
 
Exkurzia – ZOO Zlín Spoločná fotka žiakov II.A a II.B triedy v ZOO Zlín Je pochmúrne ráno 11.10.2017, keď pred budovou našej školy stojí skupina žiakov. To žiaci II.A a II.B sa pripravuje na celodennú exkurziu do ZOO Zlín. Cesta ubieha sledovaním prírody a vzájomnými rozhovormi. Počasie sa „umúdrilo“ a Zlín nás víta slnečnou oblohou ...viac
 
Slávnostná certifikácia Zelenej školy Žiačky z GJK s certifikátom Zelená škola Dňa 5.10.2017 sme sa zúčastnili slávnostnej certifikácie Zelenej školy, ktorá sa konala na Technickej univerzite vo Zvolene. Titul Zelená škola sme získali za prácu počas 2-ročného certifikačného obdobia na nosnej téme: Odpad ...viac
 
Športový maratón V rámci európskeho týždňa Be Active 2017 sa v piatok, 29. septembra 2017, stretli v novej telocvični naši študenti, aby prekonali svoje pohodlie a zacvičili si. Mali pred sebou niekoľkohodinový športový maratón ...viac
Brána jazykov sa otvorila Tvorcovia plagátu k Európskemu dňu jazykov s plagátom v pozadí aj v tomto školskom roku 26. 9. 2017. V priestoroch našej školy sme privítali 26 družstiev žiakov zo základných škôl zlatomoravského aj levického okresu. Ukázalo sa, že zmerať si jazykové schopnosti a zručnosti s inými spolužiakmi je vždy motivačné, a že nové vedomosti a skúsenosti prispievajú k rozvoju mladých ľudí ...viac
 
Krajské kolo v cezpoľnom behu Mgr. Minárová a družstvo GJK – Brenkus, Kruľák, Šabo s diplomom za 2. miesto Naši šikovní prváci opäť preukázali svoju telesnú zdatnosť a športovú výkonnosť. Marek Brenkus, Juraj Šabo a Simon Kruľák sa zúčastnili 5. 10. 2017 Krajského kola v cezpoľnom behu v Krušoviciach ...viac
 
Okresné kolo vo futsale Spoločná fotografia – Mgr. Ľ. Minárová a futsalové družstvo chlapcov GJK v telocvični Okresné kolo vo futsale dopadlo pre našich chlapcov dobre. Dobre znamená pekné 3. miesto, ktoré vybojovali v konkurencii ďalších stredných škôl nášho zlatomoravského okresu ...viac
 
Volejbalový (deblový) turnaj dvojíc Zápas absolventov gymnázia v malej telocvični Pokračovaním športových podujatí k Európskemu týždňu športu ako iniciatívy Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe prebiehal na našej škole v piatok 22.9.2017 volejbalový deblový turnaj ...viac
 
Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu Mgr. Ľudmila Minárová a víťazné družstvo chlapcov postupujúce na majstrovstvá kraja Začiatok školského roka sme začali úspešným štartom na Majstrovstvách okresu v cezpoľnom behu, ktorý sa uskutočnil 26.9.2017 na mestskom štadióne v Zlatých Moravciach ...viac
 
Exkurzia Červený Kameň a jaskyňa Driny Študenti II. A a II. B pred vstupom do jaskyne Driny Bola upršaná a studená streda 20.9.2017 a my, študenti tried II.A a II.B sme navštívili v rámci dejepisno-geografickej exkurzie jeden z najkrajších slovenských hradov Červený Kameň a jedinú sprístupnenú jaskyňu na západnom Slovensku – jaskyňu Driny ...viac
 
Exkurzia do Poľska Žiaci pri vstupe do tábora Auschwitz V pondelok 11.9.2017 sme sa vybraní žiaci štvrtého, tretieho a šiesteho ročníka zúčastnili trojdňovej exkurzie do Poľska. Okrem pedagogického dozoru nás sprevádzala sprievodkyňa, ktorá nám počas celého zájazdu rozprávala zaujímavosti podľa miesta, kde sme sa práve nachádzali ...viac
 
4. september 2017 Pohľad na auditórium auly ukončil letné prázdniny a otvoril dvere novému školskému roku. Aj vynovený chodník našej školy priviedol v tento deň do tried všetkých žiakov a pracovníkov gymnázia ...viac