Aktivity v školskom roku 2019/2020

Pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 (.pdf, 900 kB) Logo školy Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, ktoré bolo aktualizované 20.04.2020 vydalo riaditeľstvo Gymnázia Janka Kráľa po vzájomnej dohode s vyučujúcimi (pedagogická rada 4.5.2020) kritériá na hodnotenie a klasifikáciu na konci školského roka 2019/20 ...viac (.pdf, 900 kB)
 
Ukončenie školského roku 2019/2020 Logo školy 30.6.2020 sme ukončili nezvyčajný školský rok, na ktorý budeme isto spomínať. Nekonali sa písomné ani ústne maturitné skúšky, prijímacie skúšky do 1. ročníka, všetko bolo iné v dôsledku pandémie spôsobenej koronavírusom COVID 19 ...viac
 
Biodiverzita do škôl Žiaci III.B pri natieraní debien na vyvýšené záhony Projekt Biodiverzita do škôl podporuje na školách zmenu školských areálov smerom k zvýšeniu rozmanitosti vedúcej k lepšej mikroklíme v areáli školy a vytvoreniu zaujímavého vzdelávacieho priestoru pre žiakov ...viac
 
Jazykový kvet – celoslovenské finále Aj v poslednom školskom mesiaci žiaci zúročili svoje znalosti cudzích jazykov a zúročili plody svojej ťažkej práce. Konalo sa celoslovenské finále literárno-dramatickej súťaže Jazykový kvet, do ktorej sa zapojili Marianna Horvátová, Elizabeta Debnárová a Simon Stopper ...viac
Športujeme aj v čase pandémie Koláž z fotiek z domáceho cvičenia žiačky III.A Možno by sa zdalo, že spolu s prerušením vyučovania ustala aj športová/pohybová aktivita našich študentov. U mnohých je to práve naopak. Naši žiaci dokázali prekvapiť rôznorodosťou a tiež vynachádzavosťou pri cvičení v domácom prostredí ...viac
 
Úspechy žiakov Gymnázia Janka Kráľa v súťažiach a predmetových olympiádach Napriek mimoriadnej situácii, ktorá zasiahla naše školstvo, viacerí študenti GJK dosiahli vynikajúce úspechy v krajských kolách predmetových olympiád a v celoštátnych súťažiach ...viac
Esej Jána Johanidesa 2020 Nápis: Esej Jána Johanidesa 2020 – Máme výsledky a fotografia Jána Johanidesa Esej Jána Johanidesa je celoslovenská súťaž stredoškolákov v písaní esejí. Do jubilejného 10. ročníka sa zapojilo aj naše Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. Súťažilo v nej 59 stredných škôl z celého Slovenska so 124 esejami ...viac
 
Jazykový kvet – krajské finále Miniatúra diplomu udeleného v súťaži Jazyková kvet Počas mesiaca apríl skupina našich žiakov prezentovala svoju vášeň k próze, poézii a dráme. Prebehlo krajské finále súťaže Jazykový kvet, kde boli úspešní a umiestnili sa na prvých miestach vo viacerých kategóriách ...viac
 
Advokát JUDr. Milan Ragas a jeho postrehy z GJK 2020 Spoločná fotografia: JUDr. Ragas a žiaci III.A Na pôde Gymnázia Janka Kráľa sa za účasti pani profesorky Havetovej v dňoch 24.02. – 28.02. 2019 uskutočnil už druhý rok projekt zameraný na prepojenie teórie a praxe v oblasti pracovného práva. Projekt prebiehal v triedach 3.A a 3.B v rámci hodín občianskej náuky za účasti JUDr. Milana Ragasa ...viac
 
Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku Diplom Samuelovi Valovičovi za 1. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku Dňa 12. februára sa naši žiaci Marek Ďurica a Samuel Valovič zúčastnili krajského kola olympiády v anglickom jazyku v Nitre. Obaja študenti veľmi statočne bojovali o postup, čo sa Samuelovi Valovičovi odvďačilo a získal prvé miesto ...viac
 
Objav a rozviň svoj talent Lektor prednášky Ing. Karol Herian PhD. a dve žiačky IV.B počas prednášky v aule V utorok 25. 2. 2020 v aule školy vzdelávacia spoločnosť PANSOPHIA uskutočnila prednášku s názvom „Objav a rozviň svoj talent“. Lektorom prednášky bol Ing. Karol Herian PhD., profesionálny školiteľ koučingu ...viac
 
Písali o nás - Náš čas – časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (.pdf, 420 kB) RNDr. Patrik Mészáros a žiaci gymnázia počas praktickej ukážky v laboratóriu Univerzity Konštantína Filozofa Rastliny, rovnako ako ľudia, pociťujú stres
Študentov zo Zlatých Moraviec zaujali praktické cvičenia, v rámci ktorých izolovali bielkoviny z rastlinného materiálu pomocou tekutého dusíka. Niečo podobné na strednej škole nezažijú.
 
EXPERT geniality show - vyhodnotenie Po zverejnení výsledkov sme mohli zablahoželať dvom našim žiakom, ktorí dosiali pekné umiestnenie: Máriovi Ďuráčovi z III.B. triedy a Matúšovi Valentovi z II.A triedy ...viac
Do mobility v rámci programu ERASMUS+ KA101 sa zapájajú 3 učitelia našej školy Vlajka Európskej únie a text: Spolufinancované z programu Európskej únie Erasmus+ Po úspešne prebiehajúcom projekte s rakúskou školou začíname realizovať ďalší projekt. Národná agentúra udelila našej škole grant na vzdelávaciu mobilitu pedagogických zamestnancov. Práca na projekte s názvom Získanie a rozvoj interkultúrnych kompetencií a kompetencií v oblasti projektového manažmentu na európsky rozvoj Gymnázia Janka Kráľa sa rozbehla v decembri a trvá 24 mesiacov ...viac
 
Krajské kolo Olympiády ľudských práv Ľudské práva sa týkajú ľudskej dôstojnosti a humánnych hodnôt človeka. Sú súhrnom práv a slobôd, ktoré sú prisudzované každej ľudskej bytosti. Ľudské práva určujú postavenie človeka v spoločnosti ...viac
Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku Komisia a žiaci počas hrania rolí počas Olympiády v anglickom jazyku 15. januára sa na našom gymnáziu konalo okresné kolo 30. ročníka Olympiády v anglickom jazyku. V jednotlivých kategóriách mali zastúpenie všetky stredné školy v našom meste. Žiaci si zmerali svoje sily v troch kategóriách a víťazi nás budú reprezentovať na krajskom kole OAJ v Nitre ...viac
 
Educate Slovakia Educate Slovakia - logo Naša škola sa aj tento školský rok v týždňoch od 10.2. do 14.2.2020 zapojí do kultúrno – vzdelávacieho projektu EDUCATA SLOVAKIA cez globálnu neziskovú organizáciu AIESEC. Našimi stážistami sú: Jasmine a Kinanti z Indonézie a Jessie a Eric z Taiwanu ...viac
 
Okresné kolá v basketbale stredných škôl Spoločná fotografia družstva dievčat pod basketbalovým košom s pohárom a diplomom za 1. miesto: Halásová, Garajová, Kmeťová, Tonková, Šabová, Čapová, Krtová, Solčianska, Gašparíková, Paulová, Pupáková Prvý februárový týždeň sa niesol v športovom duchu. Na Obchodnej akadémii v Zlatých Moravciach sa uskutočnili Okresné kolá v basketbale študentov a študentiek stredných škôl. Gymnázium Janka Kráľa obsadilo v kategórii študentov aj študentiek krásne 1. miesto ...viac
 
Deň otvorených dverí PaedDr. Viera Šedíková a žiaci III.A a I.B, ktorí sa podieľali na organizovaní DOD vo vestibule školy Dňa 05. februára 2020 sa na našej škole otvorili brány pre budúcich študentov. Od rána sme s úsmevom na tvári vítali žiakov, ktorí sa zaujímali o naše gymnázium. Našim cieľom bolo ukázať žiakom 9. ročníka ZŠ reálny vyučovací proces na našej škole ...viac
 
LVVK 2020 - Donovaly Spoločná fotografia žiakov 1. ročníka na Novej holi 27. január 2020, krásny deň, keď sme sa s mojimi spolužiakmi z I. A a I. B vybrali na lyžiarsky výcvik. Cesta prebiehala vo veľmi príjemnej atmosfére. Niektorí sme si zaspievali, iní si oddychovali, alebo sa navzájom rozprávali a smiali ...viac
 
Umelá inteligencia – cesta budúcnosti Ing. B. Bielik prezentuje žiakom III.A tému Umelá inteligencia 30. 1. 2020 medzi študentov skupín informatiky III.B a III.A zavítal bývalý absolvent našej školy, Ing. Branislav Bielik, aby im populárnou formou priblížil problematiku rozvoja umelej inteligencie ...viac
 
Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku Dňa 16. januára 2020 sa na našej škole konal 30. ročník okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku. Súťaž prebiehala v dvoch častiach – písomnej a ústnej. V písomnej časti si žiaci preverili jazykové kompetencie v počúvaní s porozumením, v čítaní s porozumením a v používaní jazyka ...viac
Vianočná latka 2019 a Stolnotenisový turnaj Pohľad na medaile uložené na stole V predvianočnom čase sa stretli nadšenci športu a telesnej výchovy v novej telocvični, aby si medzi sebou vymenili športové skúsenosti, predviedli svoje športové schopnosti a podali čo najlepšie výkony v skoku do výšky a v stolnom tenise ...viac
 
Vianočná akadémia Gymnázia Janka Kráľa B. Muchová z III.A triedy prednáša slávnostnú báseň na pódiu auly školy Čas adventu a blížiacich sa vianočných sviatkov sme si spríjemnili 17.12.2019 v priestoroch auly našej školy. Žiaci gymnázia si pre rodičov, starých rodičov a priateľov školy pripravili Vianočnú akadémiu. V predvianočnom čase študenti preukázali svoje tanečné, hudobné, spevácke, recitačné či tanečné talenty ...viac
 
Hodnotenie vianočnej výzdoby tried Gymnázia Janka Kráľa Vianočná výzdoba na dverách I.A Víťazná trieda: I.A – 10b.
2. miesto: I.B – II.A – III.A – VIII.D – 8b. ...viac
 
Najusilovnejší študenti jazykov v Nitrianskom kraji sú zo Zlatých Moraviec (zlatemoravce.info) Študenti triedy 1.B z Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach zvíťazili v krajskom kole celoslovenskej súťaže v učení cudzích jazykov. Do konca tohto roka sa budú usilovať o titul najusilovnejších študentov cudzích jazykov na Slovensku ...viac
Týždeň vedy a techniky na Slovensku – Škola trochu inak 2019 Žiaci I.A pri prednáške o drevinách v kaštieli Arboréta v Mlyňanoch Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. V roku 2019 patril Týždňu vedy a techniky termín 4. – 10. november ...viac
 
Mikulášsky volejbalový turnaj na Novej Bani Spoločná fotografia: Mgr. Mihalková a hráči Gymnázia Janka Kráľa s medailami a diplomami za 1. a 3. miesto Pozvánka na volejbalový turnaj zmiešaných družstiev vo volejbale nás všetkých veľmi potešila. Na Novej Bani sme sa súťažne stretávali veľa rokov, a tak sme mohli 6.12.2019 naviazať na tradície a dobré vzťahy ...viac
 
Milé študentky a študenti! AHA farma - logo

Našu školu, ako prvú v Zlatých Moravciach oslovila AHA farma z Vrábeľ na umiestnenie mliečneho automatu v priestoroch školy.

Študenti, ktorí pripravovali a zdobili medovníky boli prví degustátori ochutených nápojov a ich reakcie boli len pozitívne.

V prezentácii (.pdf, 1 MB) si môžete prečítať informácie o Aha farme, o ich výrobkoch i kontakte na internete.

 
Návšteva predvianočnej Viedne Mgr. Mihalková a žiaci II.A triedy pred vstupom na vianočné trhy vo Viedni Dňa 27.11.2019 sme sa my, žiaci druhého ročníka, namiesto učenia v školských laviciach vydali do hlavného mesta susedného Rakúska. Cesta nám rýchlo ubehla a už o pár hodín sme stáli v historickom centre Viedne ...viac
 
Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry Účastníci olympiády pri písaní testu Deň pred sviatkom svätého Mikuláša sme usporiadali školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Účasť bola tentokrát prekvapivo hojná, čo sa pozitívne prejavilo aj na stúpajúcej konkurencii súťažiacich. Olympiády sa zúčastnilo 17 žiakov, ktorí boli podľa ročníkov rozdelení do dvoch kategórií ...viac
 
Medzitriedny gymnaziálny florbalový turnaj Florbalové družstvo chlapcov I.A v telocvični školy 25.11.2019 chlapci, herný čas: 2x7 minút, zúčastnené triedy: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, rozlosovanie zápasov: 1. skupina: 3.B, 3.A, 1.A, 2. skupina: 2.B, 2.A, 1.B ...viac
 
Finále Dejepisnej súťaže českých a slovenských gymnázií Spoločná fotografia súťažiacich Huňadyová, Magdolen, Michel v aule Západočeskej univerzity v Chebe Po víťazstve v krajskom kole Dejepisnej súťaže českých a slovenských gymnázií v marci 2019 sme po prvýkrát postúpili do medzinárodného finále, ktoré sa konalo 21. 11. 2019 v českom meste Cheb v Karlovarskom kraji. Naše družstvo tvorili: Dominik Magdolen II.A, Petra Astrid Michel III.A, Daniela Huňadyová III.A ...viac
 
Majstrovstvá okresu stredných škôl v stolnom tenise Mgr. Minárová a dievčatá, ktoré sa umiestnili na 2. mieste v Majstrovstvách okresu v stolnom tenise s pohárom a diplomom V priestoroch CVČ sa uskutočnilo okresné kolo stredných škôl v stolnom tenise. 26.11.2019 súperili medzi sebou dievčatá zo stredných škôl zlatomoravského okresu a umiestnili sa nasledovne: 1. miesto OA, 2. miesto GJK, 3. miesto SOŠOaS ...viac
 
Expert GENIALITY SHOW Žiaci počas riešenia úloh v školskej jedálni Aj tento rok sa naša škola zapojila do celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show, ktorá sa konala dňa 28. 11. 2019. Súťaž je určená žiakom základných a stredných škôl. Jej hlavným poslaním je ...viac
 
Naše florbalistky na krajskom kole v Nitre Spoločná fotografia dievčat v dresoch a s florbalovými hokejkami 21. november 2019 bol pre naše dievčatá smutným dátumom. Po úvodnom rozlosovaní sme sa dostali do ťažšej skupiny spolu s Levicami, Komárnom a s minuloročným víťazom Topoľčanmi ...viac
 
Záložka do knihy spája slovenské školy - 8. ročník Spoločná fotografia žiakov I.A s vytvorenými záložkami na chodbe školy Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2019 pre stredné školy 8. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu ...viac
 
Spoznajme sa navzájom - Infodeň Dňa 25.11.2019 sme sa my, študentky gymnázia, Veronika Horvátová a Diana Valkovičová v sprievode našej pani riaditeľky – RNDr. Renáty Kunovej, PhD. a pani profesoriek Mgr. Holecovej a Mgr. Mihalkovej - zúčastnili konferencie pod názvom "Spoznajme sa navzájom" ...viac
S Miroslavom Piusom na tému Nežná revolúcia Žiaci prvého ročníka na besede s M. Piusom v Mestskej knižnici v Zlatých Moravciach Dňa 27. 11. 2019 sme si my, študenti 1. ročníka, pripomenuli udalosti spojené so 17. novembrom 1989 prednáškou v Mestskej knižnici v Zlatých Moravciach. Pripravil si ju pre nás pán Miroslav Pius, ktorý sa počas štúdia aktívne zapojil do boja „za socializmus s ľudskou tvárou“ ...viac
 
Volejbalový turnaj pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu Spoločná fotografia víťazného družstva GJK a riaditeľky školy Deň boja za slobodu a demokraciu sme 18.11.2019 oslávili na našej škole športom. Počas zápasov v novej telocvični nášho gymnázia si svoje sily zmeralo šesť družstiev na dvoch ihriskách. Volejbalový turnaj zmiešaných družstiev prebehol v príjemnej športovej atmosfére ...viac
 
Trestno-právna zodpovednosť Mgr. Debnár víta členku policajného zboru Mgr. Matejovú v učebni školy V dnešnom svete sa mladí ľudia čoraz častejšie stretávajú s nebezpečenstvami novodobého sveta. Snáď najviac diskutovanou témou sú drogy, ich ponuka a skorá závislosť spôsobená ich užívaním. Práve preto sa dňa 21.11.2019 uskutočnila beseda určená pre žiakov tretieho ročníka ...viac
 
20.11. sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku Účastníci školského kola OAJ sediaci v učebni V kategórii 2A (žiaci prvých a druhých ročníkov) súťažilo 13 žiakov a do finále postúpili piati. Výsledky kategórie 2A: ...viac
 
iBobor 2019 Žiaci riešia úlohy v kategórii Junior súťaže iBobor v učebni informatiky V dňoch 12.11.2019 a 14.11.2019 sa študenti našej školy zapojili do 13. ročníka medzinárodnej informatickej súťaže iBobor 2019. Súťaže sa zúčastnilo 63 študentov. Súťažili v dvoch kategóriách: junior (37 žiakov – 1. a 2. ročník štvorročného štúdia), senior (26 žiakov - 3. a 4. ročník štvorročného štúdia a oktáva osemročného štúdia). ...viac
 
Hospitačný pobyt v Bavorsku Spoločná fotografia vedenia školy na gymnáziu Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid v bavorskom mestečku Wiesentheid a hospitujúcich učiteliek nemeckého jazyka Bavorské Ministerstvo pre vzdelávanie, kultúru, vedu a umenie poskytuje vybraným učiteľom nemeckého jazyka na základných a stredných školách možnosť hospitačných pobytov na nemeckej škole s cieľom ďalšieho vzdelávania. Nomináciu učiteľov uskutočňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ...viac
 
Projekt je zmena Spoločná fotografia pedagógov a žiakov, ktorí sa zúčastnili školenia Projekt je zmena My, študentky gymnázia, Diana Valkovičová a Veronika Horvátová sme sa pod vedením pani profesorky Holecovej zúčastnili v rámci projektu Škola bez nenávisti neformálneho vzdelávania pod názvom Projekt je zmena ...viac
 
AEROBIK – krajské kolo stredných škôl v Nitre Mgr. Minárová a žiaci z GJK, ktorí sa zúčastnili súťaže Spojená športová škola v Nitre privítala 13.11.2019 na svojej pôde 67 žiačok a žiakov stredných škôl v Krajskom kole v aerobiku. Hodinu Zumby vystriedala hodina Power jogy a záver patril dance aerobiku, ktorý sa najviac páčil našim študentom ...viac
 
Nežná revolúcia očami historika PhDr. Tomáša Černáka, PhD. PhDr. Tomáš Černák, PhD. z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prednáša žiakom gymnázia na tému Nežná revolúcia v učebni školy 30. výročie Nežnej revolúcie sme si pripomenuli 11. novembra 2019, keď si pre žiakov III. A, III. B a seminaristov z dejepisu pripravil prednášku PhDr. Tomáš Černák, PhD. z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vyučuje na Katedre slovenských dejín a venuje sa politickým dejinám na Slovensku po februári 1948 ...viac
 
GJK - organizátor OK vo florbale dievčat stredných škôl Spoločná fotografia družstva dievčat GJK vo florbale s diplomom a pohárom za 1. miesto Gymnázium Janka Kráľa aj v tomto školskom roku 2019/2020 organizovalo Okresné kolo vo florbale dievčat stredných škôl. V našej novej telocvični sme privítali súperky z Obchodnej akadémie a Strednej odbornej školy obchodu a služieb ...viac
 
Exkurzia - Katedra cestovného ruchu v Nitre Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti ...viac
Exkurzia - GAUDEAMUS SLOVAKIA 2019 Dňa 5.11.2019 sa triedy IV. A, IV. B a VIII. D zúčastnili exkurzie GAUDEAMUS SLOVAKIA 2019 v Nitre. Veľtrh Gaudeamus má tradíciu a pre nás študentov je jedným z najvýznamnejších zdrojov informácií o budúcom štúdiu ...viac
Majstrovstvá okresu vo florbale chlapcov Spoločná fotografia družstva chlapcov s pohárom za 2. miesto na Majstrovstvách okresu vo florbale Naše družstvo GJK v zložení: Tomáš Trubáčik, Dominik Herda, Bohumír Šabík, Marek Brenkus, Mário Kuťka, Mário Jančo, Alex Jelínek, Simon Kruľák, Jakub Bartek, Dávid Jurík, Lukáš Fajna, Samuel Ferenc, Šimon Kozolka, Ján Benčať, Pavol Škvarek sa zúčastnili 29. 11. 2019 Majstrovstiev okresu vo florbale ...viac
 
Exkurzia – ZOO Zlín Spoločná fotografia v areáli ZOO Zlín: Mgr. Gáliková, Mgr. Rakovská, žiaci II.A a žiaci 3. ročníka, ktorí navštevujú seminár z biológie Dňa 17.10.2019 sa trieda II.A spolu s niekoľkými seminaristami z biológie z tretieho ročníka zúčastnila exkurzie do zoologickej záhrady v meste Zlín. Keďže nás čakala dlhá cesta, pred školskou bránou sme sa stretli skôr ako zvyčajne, ale ani ranné šero nepokazilo našu dobrú náladu. Ako plynul čas a kilometre, vystriedalo ho slnečné popoludnie a my sme dorazili do cieľa ...viac
 
Futsal – sme majstrami zlatomoravského okresu Spoločná fotografia na ihrisku: Mgr. Minárová a družstvo chlapcov vo futsale, ktoré získalo 1. miesto na majstrovstvách okresu Naše gymnázium sa zúčastnilo 22.10.2019 Majstrovstiev okresu vo futsale chlapcov. Víťazné družstvo tvorili: kapitán Simon Kruľák a hráči: Marek Brenkus, Alex Jelínek, Oliver Valko, Lukáš Penzeš, Mário Kuťka, Šimon Kozolka, Andrej Klikáč, Bohumír Šabík, Kristián Hlavatý, Dávid Jurík ...viac
 
Bedminton - okresné kolá stredných škôl Spoločná fotografia dievčat - Miroslava Halásová, Klára Orbanová, Daniela Kmeťová s diplomom za 2. miesto v okresnom kole bedmintonu stredných škôl Študentky Miroslava Halásová, Klára Orbanová, Daniela Kmeťová predviedli svoje vynikajúce športové schopnosti 17.10. 2019. Skončili na krásnom 2. mieste. Jediným súperom, ktorého nezdolali, bola Obchodná akadémia ...viac
 
Mne sa to nemôže stať Jozef Čulák a žiaci rozdelení do skupín počas komunikačného workshopu V rámci projektu Škola bez nenávisti dňa 21.10.2019 mali žiaci štvrtého ročníka možnosť zúčastniť sa na náučnej besede s názvom „Mne sa to nemôže stať“. Ide o preventívny program, ktorý sa každoročne pripravuje v našej škole a aj tento krát bol hlavným prednášajúcim člen mestskej polície, pán Jozef Čulák ...viac
 
Poznávací zájazd: Brusel – Londýn Spoločná fotografia pedagógov a žiakov gymnázia pri Royal Palace of Brussels V podvečer dňa 9.10. 2019 sa naša početná skupina zišla pred Gymnáziom, kde na nás už čakal autobus pripravený na dlhú cestu priamo do srdca Britských ostrovov – Londýna. Plní entuziazmu sme nasadli do vozidla, ktoré nám malo byť domovom na ďalších 15 hodín ...viac
 
Jesenné aranžovanie Hotové tekvicové postavičky v učebni Jeseň – čas prípravy prírody na oddych, ale ešte predtým príroda poskytuje množstvo nezabudnuteľných zážitkov - rozdávanie darov, ktorými napĺňame košíky, lístie mení svoj šat, slnko bojuje s oblakmi, „babie leto“ prináša posledné slnkom zaliate dni. Čaro jesene vedia oceniť hlavne deti ...viac
 
Exkurzia do Banskej Štiavnice a Štiavnických Bani Žiaci v areáli botanickej záhrady Strednej odbornej školy lesníckej Stretávame sa v sychravom, nehostinnom počasí, čo nás neodrádza od spoločnej exkurzie. Je to naša prvá spoločná akcia a očakávame nové zážitky a poznatky. Cesta ubieha a už nás víta starobylé mesto s množstvom zaujímavých objektov Banská Štiavnica ...viac
 
Pamätný koncert pri príležitosti 80. výročia založenia Scholy cantorum Pred osemdesiatimi rokmi v roku 1939 vznikol na našom gymnáziu spevácky zbor Schola cantorum pod vedením prof. Júliusa Podhorného. Posledné vystúpenie zboru bolo v roku 1983, keď prof. Podhorný odišiel do dôchodku. Pri tejto príležitosti zorganizovali bývalí členovia zboru 11. 10. 2019 výchovný koncert pre žiakov gymnázia ...viac
Ťapákovci v Divadle Jána Palárika Žiaci 2. ročníka pred historickou budovou Divadla Jána Palárika v Trnave V stredu 9. októbra 2019 sme sa my, žiaci druhého ročníka, zúčastnili divadelného predstavenia Ťapákovci v Divadle Jána Palárika v Trnave. Naša exkurzia za kultúrou začala o ôsmej hodine rannej, keď sme v 43-člennej zostave nastúpili do autobusu, ktorý nás odviezol do Trnavy ...viac
 
Majstrovstvá okresu a kraja v cezpoľnom behu Dievčatá na stupni víťazov na Majstrovstvách okresu v cezpoľnom behu s pohármi a diplomami za prvé, druhé a tretie miesto. Na  1. mieste skončili dievčatá z GJK - Klára Orbanová, Ema Jelínková, Krístína Šabová. Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu mali pre nás cenu zlata. V kategórii stredných škôl sa žiačky umiestnili na 1. mieste a v kategórii jednotlivcov obsadili Klára Orbanová 2. miesto, Ema Jelínková 3. miesto a Krístína Šabová 5. miesto ...viac
 
Šikovní športovci z GJK v Zlatých Moravciach Pohár: 3. miesto v školských športových súťažiach žiakov stredných škôl v školskom roku 2018/2019 Nitriansky kraj. Diplom: Okresný úrad Nitra, Odbor školstva udeľuje diplom Gymnáziu Janka Kráľa, SNP 3, Zlaté Moravce za 3. miesto v školských športových súťažiach žiakov stredných škôl v školskom roku 2018/2019 Nitriansky kraj. V Nitre 11.9.2019, Mgr. Milan Galaba, vedúci odboru Školský rok 2018/19 priniesol nášmu gymnáziu krásne ocenenie 3. miesto v školských športových súťažiach žiakov stredných škôl v Nitrianskom kraji. Na 1. mieste skončila Spojená škola, Stredná športová škola Nitra s počtom bodov 433, na 2. mieste Gymnázium Andreja Vrábla Levice s počtom bodov 316 a na 3. mieste naše Gymnázium Janka Kráľa s počtom bodov 314 ...viac
 
Európsky deň jazykov na Gymnáziu Janka Kráľa Celkový pohľad na súťažiacich pri súťažných stoloch Šiesty ročník úspešnej a inšpiratívnej jazykovej súťaže sa konal 26. 9. 2019 pri príležitosti Európskeho dňa jazykov v priestoroch novej telocvične GJK. Po roku sme opäť privítali žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ zlatomoravského okresu, ale aj žiakov ZŠ z Tlmáč, Vrábľov a Levíc ...viac
 
Erasmus+ otvoril bránu jazykov na Gymnáziu Janka Kráľa Ice-breaking, prvé stretnutie študentov v aule gymnázia „Motivovaním žiakov prekračujeme hranice - spolupráca Rakúska a Slovenska“ je názov projektu, do ktorého sa zapojilo Gymnázium J. Kráľa a partnerská škola HLW Tulln z Rakúska. Cieľom projektu je používanie inovatívnych postupov pri jazykovom vzdelávaní, v oblasti digitalizácie, sociálnej komunikácie, ako aj spoznávanie hodnôt Európskeho kultúrneho dedičstva ...viac
 
Exkurzia do NR SR Pohľad do prázdnej rokovacej sály NR SR Dňa 1. 10. 2019 sa triedy IV. A, IV. B a VIII. D zúčastnili exkurzie do Národnej rady Slovenskej republiky. Po príchode pred budovu NR SR sme sa presunuli do priestorov vestibulu parlamentu. Tu sme museli absolvovať povinnú bezpečnostnú kontrolu a po nej nás privítal pán Adamišin ...viac
 
ETwinning - Európsky Deň Jazykov – European Day of Languages Náhľad na certifikát k projektu European Day of Languages Aj v novom školskom roku sa Gymnázium Janka Kráľa zapojilo do mnohých partnerských programov. Aj my, žiaci II.A triedy, sme pod vedením profesorky anglického jazyka Mgr. Holecovej zapojili do medzinárodného partnerstva škôl eTwinning ...viac
 
Exkurzia Banská Bystrica – Nemecká Spoločná fotografia žiakov III.A a III.B pri pamätníku v areáli Múzea SNP v Banskej Bystrici Vo štvrtok 29. augusta 2019 sme si pripomenuli 75. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania (SNP). Išlo o ozbrojené povstanie slovenských povstaleckých jednotiek počas druhej svetovej vojny proti okupácii nemeckej armády na slovenskom území ...viac
 
BE ACTIVE v školskom roku 2019/20 Pohľad na žiakov cvičiacich aerobik v telocvični školy Národné športové centrum bolo opäť menované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR národným koordinátorom 5. ročníka Európskeho týždňa športu. Jeho úlohou je koordinovať aktivity v mesiaci september. Ich cieľom je motivovať slovenskú mládež k aktívnej účasti na športových podujatiach ...viac
 
Začiatok školského roka 2019/20 Pohľad na pedagógov a žiakov v aule školy Nový školský rok 2019/20 sme začali v aule nášho gymnázia študentskou hymnou Gaudeamus igitur. Slávnostnú akadémiu otvorila krátkym príhovorom predsedníčka Žiackej školskej rady Viktória Dubcová. Slávnostný prejav predniesla riaditeľka školy RNDr. Renáta Kunová, PhD. ...viac