Aktivity v školskom roku 2021/2022

Postup do krajského kola Dňa 13. januára sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Z našej školy v ňom súťažili v kategórii 2A Martin Ivanička z II.B triedy a v kategórii 2B Nicolas Ľahký z III.A triedy.. ...viac
 
Víťazstvo v československom finále Jazykový WocaBee šampionát Po víťazstve v celoslovenskom kole naši študenti z III. B triedy zvíťazili aj v československom kole medzinárodnej súťaže v učení cudzích jazykov s názvom Jazykový WocaBee šampionát. ...viac
 
Súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu Dňa 8. 12. 2021 sa na našej škole uskutočnilo vyhodnotenie vianočnej súťaže o najkrajšie vyzdobenú triedu. Každá trieda mala na skrášlenie 2 týždne. ...viac
 
Vianočné aranžovanie Dňa 7. 12. 2021 sa na našej škole konala akcia s názvom Vianočné aranžovanie. ...viac
 
Mikuláš Dňa 6. decembra 2021 sme v našej škole privítali Mikuláša. Atmosféra bola od rána výborná. Mikuláš spolu s anjelmi a čertmi navštívil každú triedu. ...viac
 
Expert geniality show na Gymnáziu Janka Kráľa Do celoslovenskej súťaže Expert geniality show sa 30. novembra 2021 zapojilo aj 19 našich študentov prvého, druhého a tretieho ročníka. ...viac
 
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Na sv. Mikuláša sa naše gymnázium zapojilo do dobročinnej výzvy s veľavravným názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? ...viac
 
Víťazi celoslovenského kola Jazykový WocaBee šampionát Skupina študentov z III. B triedy Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach v zložení Zuzana Senková, Kristína Studená, Dominik Herda, Dávid Jurík, Mário Kuťka, Ivan Pinter a Tomáš Zölder zvíťazila v celoslovenskom kole medzinárodnej súťaže v učení cudzích jazykov s názvom Jazykový WocaBee šampionát. ...viac
 
Výsledky medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku Best in English Dňa 26. 11. 2021 sa na našej škole uskutočnila medzinárodná súťaž v anglickom jazyku Best in English. Do súťaže sa zapojilo 17 223 študentov stredných škôl z 32 krajín. ...viac
 
Úspešní študenti v informatickej súťaži iBobor V dňoch 09. 11. 2021 a 11. 11. 2021 sa aj na našej škole konala celoslovenská informatická súťaž iBobor 2021, do ktorej sa zapojilo 38 žiakov nášho gymnázia v dvoch kategóriách - Junior a Senior. ...viac
 
Medzitriedny florbalový turnaj ku Dňu študentstva Žiacka školská rada v spolupráci s učiteľmi TSV zorganizovala 19. 11. 2021 v novej telocvični florbalový turnaj. Zúčastnilo sa ho 8 chlapčenských a 6 dievčenských družstiev. ...viac
 
Projekty NSK v oblasti prevencie sociálno-patologických javov V mesiaci október sa naša škola - Gymnázium Janka Kráľa - zapojila do dvoch online projektov organizovaných NSK, v spolupráci s Mgr. Andreou Valchoňovovou. ...viac
 
Deň Janka Kráľa Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Kráľa v zastúpení vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry zorganizovali pre žiakov prvého ročníka webinár s vlastnou tvorbou pod názvom „Deň Janka Kráľa“. ...viac
 
Školský šachový turnaj Deň študentstva bol medzinárodnou študentskou úniou stanovený na 17. november, a to na pripomenutie udalostí z roku 1939, keď boli v Prahe po pohrebe českého študenta medicíny Jana Opletala potrestaní všetci českí študenti zatvorením všetkých vysokých škôl. ...viac
 
Wocabee - víťazstvo v krajskom kole Naši WocaBee šampióni z III. B triedy zvíťazili aj v krajskom kole medzinárodnej online súťaže v učení cudzích jazykov s názvom Jazykový WocaBee šampionát. ...viac
 
Olympiáda v anglickom jazyku Dňa 11.11.2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Tento rok sa 32. ročník súťaže konal v dvoch kategóriách – 2A (prvý a druhý ročník), 2B (tretí a štvrtý ročník). ...viac
 
Olympiáda v anglickom jazyku Dňa 27. 10. 2021 sa na našej škole uskutočnilo rovesnícke vzdelávanie v rámci projektu Ekoalarm. Do tohto projektu naša škola vybrala žiakov z 2.A triedy. ...viac
 
Záložka do knihy spája slovenské školy 10. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy
Záložka do knihy spája slovenské školy: Významné osobnosti slovenskej literatúry – Pavol Országh Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia) ...viac
 
Informatika v prírodných vedách a matematike očami žiakov III. B Nový školský predmet (IPV) je zameraný na podporu medzipredmetových vzťahov informatiky s prírodnými vedami. Žiaci si na hodinách rozvíjajú schopnosť hľadať súvislosti medzi vyučovacími predmetmi a učia sa využiť tieto poznatky vo svojich odborných prácach. ...viac
 
Jesenné aranžovanie Dňa 2.11.2021 sa na našej škole konalo Jesenné aranžovanie. Jeho súčasťou bola aj súťaž o najkrajšie naaranžované tekvice a ozdoby s jesenným motívom. O hodnotenie sa postarala odborná porota. ...viac
 
Športujeme s GJK Žiaci prvého a druhého ročníka vymenili v dňoch 27. – 28. 10. 2021 prostredie v triede za telocvične gymnázia, aby mohli predviesť svoje športové schopnosti a porovnať si športové výkony so svojimi spolužiakmi. Žiacka školská rada v spolupráci s učiteľmi TSV pripravili pre študentov netradičné atletické disciplíny a športové hry. ...viac
 
Naša škola je víťazom okresného kola Jazykového WocaBee šampionátu! V októbri sa žiaci našej školy zapojili do Jazykového WocaBee šampionátu. Jedná sa o tretí ročník súťaže v učení slovíčok cudzieho jazyka, v ktorom medzi sebou súperia študenti všetkých cudzích jazykov od základných škôl až po gymnáziá, a to nielen na Slovensku, ale aj v susednej Českej republike. ...viac
 
Projektový manažment pre interkultúrne výmenné projekty v Európe Štruktúrovaný kurz, zameraný na nadobudnutie kompetencií v oblasti projektového manažmentu programov Erasmus+, bol organizovaný hamburským Inštitútom European Teacher Training UG na gréckom ostrove Kréta. ...viac
 
Deň jablka Dňa 21.10.2021 sa na našej škole konal Deň jablka. Jeho súčasťou bola aj súťaž o najchutnejší a najkrajší jablkový koláč či zákusok. Sladké pochutiny hodnotila porota. Spomedzi množstva súťažných koláčov vybrala tri víťazné. ...viac
 
Brána jazykov otvorená na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach Príznačný názov, ktorý si Gymnázium Janka Kráľa zvolilo pre svoju súťaž, je nielen titulom Komenského pedagogického spisu, ale symbolicky predstavuje jednu zo vstupeniek do sveta vzdelaných ľudí. Tú vstupenku získavajú všetci žiaci, ktorí sa zúčastnia súťažnej aktivity konanej pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. ...viac
 
Projekt Eko Alarm na Gymnáziu Janka Kráľa Cieľom projektu je zavedenie systému zberu triedeného odpadu na slovenských základných a stredných školách. ...viac
 
Gymnazisti Janka Kráľa pomáhali so zbierkou Biela pastelka Biela pastelka je verejná zbierka, ktorej cieľom je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. ...viac
 
Slávnostné otvorenie nového školského roka 2021/2022 Slávnostné otvorenie nového školského roka 2021/2022 Začiatok nového školského roka bol odlišný od predchádzajúcich rokov, nezačali sme ho v historickej aule, ale na neobvyklom priestore – na našom školskom dvore. Dôvodom sú pretrvávajúce protipandemické opatrenia. ...viac