Aktivity v školskom roku 2022/2023

Stretávka po 69 rokoch

Veľmi radi by sme sa podelili s krásnym pozdravom, ktorý sme dostali od absolventov nášho gymnázia z roku 1954.

 
Kde niečo končí, niečo nové začína...

A opäť sme sa dočkali! Prišiel 30. 6. 2023 a naši žiaci sa rozlúčili so školským rokom 2022/2023. Bol to náročný rok plný povinností, ale aj zábavy.

 
Poznávanie histórie nášho mesta

Hoci sa koniec školského roka nesie v ovzduší oddychovania, urobili sme si 28.6.2023 so žiakmi II.A a III.A triedy prechádzku na židovský neologický cintorín v Zlatých Moravciach.

 
Projekt Zmudri do škôl

16.6.2023 sme so študentmi triedy III.B ukončili projekt Zmudri do škôl.

 
Opäť sme si vybojovali postupové miesto v súťaži „Župná kalokagatia – mladý záchranár“

Súťaž SŠ „Župná kalokagatia – mladý záchranár“ sa nesie v znamení olympizmu, ktorý pevne spája šport s kultúrou, výchovou a ochranou života a životného prostredia a tiež prospieva k mierovému spolunažívaniu.

 
Rozhýbali sme sa na Kurze pohybových aktivít

Dňa 12. 06. 2023 sme my, žiaci druhého ročníka, vycestovali na Kurz pohybových aktivít do areálu Vadaš Termal Štúrovo v sprievode Mgr. Ľudmily Minárovej, Mgr. Tatiany Poliakovej, Mgr. Jozefíny Kováčovej a Mgr. Ľuboša Debnára.

 
Vyhodnotenie XX. ročníka celoslovenskej výtvarno-literárnej súťaže „Komenský a my“

Výtvarno-literárnu súťaž „Komenský a my“ vyhlasuje Katedra pedagogiky PF UKF v spolupráci s Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky, v spolupráci so Základnou školou J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí a Národním pedagogickým muzeom a knihovnou J. A. Komenského v Prahe. Súťaž je podporovaná aj Rektorátom UKF a Nitrianskym samosprávnym krajom.

 
Ocenenie nášho študenta Jána Adamca Predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja

Pri príležitosti oceňovania najúspešnejších študentov v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja prevzal dňa 13.6.2023 ocenenie od Predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Ing. Branislava Becíka, PhD. za úspešnú reprezentáciu nášho gymnázia a Nitrianskeho samosprávneho kraja žiak 3.A triedy Ján Adamec.

 
Vo Viedni sme cestovali časom a prezreli sme si najstaršiu ZOO na svete

Viedeň je obľúbeným cieľom všetkých žiakov našej školy. Možnosť nazrieť do jej histórie s jej veľkolepými i tienistými časťami histórie sme dostali my, žiaci prvého ročníka.

 
Biologická a chemická olympiáda

Aj v tomto školskom roku prebehla biologická a chemická olympiáda v jednotlivých kategóriách. Na základe úspešnosti v školských kolách žiaci postúpili do krajských kôl.

 
Uctili sme si pamiatku Janka Kráľa

Dňa 23. 5. 2023 sme sa my študenti II. B triedy spoločne s pani riaditeľka RNDr. Renátou Kunovou, PhD. zúčastnili pietnej spomienky pri príležitosti výročia úmrtia Janka Kráľa, významného romantického básnika.

 
Exkurzia Sereď – Múzeum holokaustu

Študenti III.A a III.B triedy dňa 26.4.2023 navštívili Múzeum holokaustu v Seredi.

 
Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády

V dňoch 4. – 6. mája 2023 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo Dejepisnej olympiády v kategórii A, B, C. Našu školu a Nitriansky kraj reprezentoval Ján Adamec z III. A triedy.

 
Krajské kolo biblickej olympiády

Dňa 26.4. 2023 sa žiaci druhého ročníka nášho gymnázia, Veronika Zajková (II.A), Matúš Želiba (II.A) a Katarína Herdová (II.B), zúčastnili krajského kola biblickej olympiády v Nitre.

 
Programátorská súťaž IT v Nitre

18. apríla 2023 organizovala Fakulta prírodných vied a informatiky UKF v Nitre tretí ročník programátorskej súťaže IT v Nitre.

 
Krajské kolo Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR

Dňa 5. apríla 2023 sa naši tretiaci Filip Danko (III. A), Matúš Radobický (III. A) a Samuel Vozár (III. B) zúčastnili krajského kola Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR.

 
Esej Jána Johanidesa 2023

Esej Jána Johanidesa je celoslovenská súťaž stredoškolákov v písaní esejí. Do 13. ročníka sa zapojila aj naša žiačka Ema Šišovská z II. A triedy.

 
Gymnázium Janka Kráľa v Jindřichovom Hradci

V termíne 16. 4. – 22. 4. 2023 absolvovalo 9 žiakov a 3 učitelia (Mgr. Ľudmila Minárová, Mgr. Tatiana Poliaková, PaedDr. Ivan Kreškóczi) našej školy v rámci projektu Erasmus+ výmenný pobyt v Jindřichovom Hradci.

 
Mladý Európan

Dňa 14.4.2023 sa náš tím v zložení Paula Hrúziková, Kristian Hlavatý a Samuel Jehlár z triedy IV.A zúčastnil regionálneho kola 18. ročníka súťaže Mladý Európan.

 
Projekt Zmudri do škôl

Neziskový projekt Zmudri.sk, ktorý bol založený v roku 2018, pomáha mladým ľuďom pripraviť sa lepšie na reálny dospelý život.

 
Naozaj sa nám to nemôže stať?

Myslíte si, že obchodovanie s ľuďmi je niečo, čo sa nás netýka? Práve toto bola prvá otázka, ktorú nám položil skúsený policajt Mestskej polície v Zlatých Moravciach, pán Jozef Čulák.

 
Svetový deň vody na GJK s 1. B a hosťami z FZKI SPU v Nitre

Dňa 22. 3. 2023 zavítali na našu školu vzácni hostia z FZKI SPU: prof. Doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. a Ing. Tatiana Kaletová, PhD.

 
Prišiel čas ošetriť ovocné stromy

Ako dobre vieme, minulý rok sa naša trieda II. B zapojila do projektu s názvom SadOVO. Tento projekt sa zaoberá zachovávaním starých krajových odrôd jabloní a hrušiek.

 
Krajské kolo Dejepisnej olympiády

Dňa 3.4.2023 sa konalo krajské kolo Dejepisnej olympiády v kategórii A, B na Gymnáziu sv. Vincenta de Paul v Leviciach. Našu školu reprezentoval Ján Adamec z III. A triedy v kategórii A.

 
Ako predchádzať extrémizmu?

Dňa 31.3.2023 sa na Gymnáziu Janka Kráľa uskutočnila beseda na tému prevencia extrémizmu a trestnoprávna zodpovednosť pod vedením kpt. Mgr. Ivety Matejovej z PZ v Nitre.

 
Vo volejbale nám patrí tretia priečka

Po víťazstve na okresnom kole sa 30. 3. 2023 volejbalisti našej školy zúčastnili Majstrovstiev kraja v mix volejbale žiakov SŠ.

 
Majstrovstvá okresu v basketbale

V dňoch 23. a 24. marca 2023 sa konali okresné kolá basketbalu žiakov a žiačok stredných škôl v Zlatých Moravciach.

 
Účelové cvičenie 1. A s lesnými pedagógmi

Dňa 24. 3. 2023 sa trieda 1. A zúčastnila účelového cvičenia v Parku Topoľčianky.

 
Budú z nás poslanci parlamentu?

„Sláva národa hodná je obetí!“ povedal jeden zo zakladateľov a prvý predseda Slovenskej národnej rady, Jozef Miloslav Hurban.

 
25. školský reprezentačný ples rodičov, priateľov a absolventov gymnázia

Krásne róby dám, páni v oblekoch, slávnostná atmosféra a prvé tóny klavíra. Naši talentovaní študenti hudbou a slovom otvorili ples Gymnázia Janka Kráľa a rodičovského združenia.

 
Krajské kolo 51. ročníka Geografickej olympiády

V piatok, 24. marca 2023, sa uskutočnilo v priestoroch našej školy, Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach, krajské kolo 51. ročníka Geografickej olympiády.

 
Realizujeme projekt ROOTS & SHOOTS

Vďaka podpore vedenia našej školy sme v rámci účelového cvičenia mohli realizovať ďalšie práce a rekonštrukciu areálu v Materskom centre MAMI – OÁZA v Zlatých Moravciach.

 
Druháci vystúpili na Benát

V piatok, 24. 3. 2023, sme sa v rámci účelového cvičenia vydali na túru na vrch Benát.

 
Získali sme postup do krajského kola vo volejbale

Na okresné kolo vo volejbale, ktoré sa konalo 21. 3. 2023, sa naši žiaci tešili, pretože sa na túto súťaž už týždne pripravovali počas utorkových a piatkových tréningov.

 
GJK plesalo aj v roku 2023

Všade svetlá, vyzdobená aula, nahodení študenti, hlasná hudba a zábava. Je za nami 12. žiacky školský ples, ktorý si pre žiakov gymnázia pripravila ŽŠR.

 
Týždenná mobilita žiačok z Nice na Gymnáziu Janka Kráľa

Žiaci II. A triedy navštevujúci hodiny anglického jazyka v triede Mgr. Ivany Šovčíkovej sa tento školský rok zapojili do medzinárodného Projektu o európskom parlamente.

 
Čo vieš o hviezdach?

V stredu 1. marca 2023 sa žiačka Ela Šulganová (I.B) zúčastnila 33. ročníka okresného kola celoslovenskej postupovej vedomostnej súťaže z oblasti astronómie „Čo vieš o hviezdach?“

 
Mobilita gymnazistov pokračuje partnerskou návštevou školy HLW v Tullne v Rakúsku

Päť žiakov a dve sprevádzajúce učiteľky strávili prvý deň spoznávaním mesta interaktívnou hrou Fotochallenge.

 
Študenti Gymnázia Janka Kráľa očarení divadelným predstavením Ruské denníky v SND Bratislava

V piatok, 4. marca, sme sa my, študenti druhého, tretieho a štvrtého ročníka nášho gymnázia, zúčastnili divadelného predstavenia v Slovenskom národnom divadle v Bratislave.

 
Erasmus+ Praha

Vo februári 2023 sa Mgr. Ľuboš Debnár a Mgr. Monika Mihaličková zúčastnili ERASMUS+ kurzu pod záštitou ITC (International Training Center) v Prahe.

 
Tím žiakov 1. B triedy v projekte Roots and Shoots

Čo dáš, to sa Ti vráti… V rámci projektu chceme pomôcť komunite Materského centra Mami-Oáza v Zlatých Moravciach, s ktorým majú mnohí žiaci osobnú skúsenosť zo svojho raného detstva, pretože ho sami navštevovali.

 
Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

V piatok, 10. 2. 2023, sme sa zúčastnili krajského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry na Gymnáziu Golianova v Nitre pod dohľadom pani profesorky Magdolenovej, ktorá bola aj súčasťou hodnotiacej komisie súťaže.

 
Prváci opäť na zasnežených Donovaloch

Pondelok 30. januára 2022, teplota na teplomeri ukazuje niečo pod nulou a žiaci prvého ročníka netrpezlivo stoja na bočnom chodníku pri svojej alma mater GJK a čakajú na príchod autobusu, ktorý ich odvezie na týždeň do hôr do SNOWPARKU Donovaly.

 
Deň otvorených dverí

Dňa 7.2.2023 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí.

 
Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach získalo akreditáciu na Erasmus na programové obdobie 2021 - 2027

Naša škola realizuje projektové aktivity Erasmus+ od roku 2019 a počas tohto obdobia sa zrealizovalo 24 študentských a 11 učiteľských mobilít do zahraničia.

 
Ruské slovo

Dňa 3.2.2023 sme sa zúčastnili 17. ročníka krajského kola súťaže Ruské slovo v prednese pôvodnej poézie a prózy, hraného slova a spevu v ruskom jazyku.

 
Deň kakaa

Dňa 26. 1. 2023 sa na našej škole uskutočnil tradičný Deň kakaa.

 
Medzinárodná spolupráca cez platformu eTwinning

eTwinning ako najväčšia komunita škôl v Európe umožňuje učiteľom a žiakom spájať sa na diaľku, pracovať v rôznych jazykoch na spoločných projektoch a komunikovať v bezpečnom virtuálnom prostredí.

 
Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku – 33. ročník

Dňa 19.01.2023 sa na Gymnáziu Janka Kráľa konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku pre stredné školy. Zúčastnilo sa ho 7 študentov, ktorí boli rozdelení do štyroch kategórií.

 
Vianočný futbalový turnaj na našom gymnáziu

Dňa 21. 12. 2022 sa v našej veľkej telocvični uskutočnil medzitriedny vianočný turnaj.

 
Deň otvorených dverí

Deň 15. 12. 2022 patril záujemcom o štúdium na našom gymnáziu.

 
Online hodiny s partnerskou školou Alice Solomon Schule Hanover

V tomto školskom roku sa žiaci I.A a I.B triedy zapojili na hodinách anglického jazyka pod vedením Mgr. Ivany Šovčíkovej do e-Twinning projektu Vianočné koledy a piesne spolu s nemeckou partnerskou školou Alice Solomon Schule z Hanoveru.

 
Vianočné aranžovanie

Dňa 12. 12. 2022 sa na našej škole konala akcia s názvom Vianočné aranžovanie.

 
Vianočná akadémia

Na Luciu, 13. decembra 2022, sa v aule nášho gymnázia rozozneli tóny vianočných piesní, ktoré si na vianočnú akadémiu pripravili naši žiaci.

 
Ani tento rok na nás Mikuláš nezabudol...

Ako po minulé roky, tak aj tento rok nás v utorok 6. decembra navštívil Mikuláš.

 
Best In English

Dňa 30. 11. 2022 sa študenti nášho gymnázia opäť zapojili do medzinárodnej online súťaže v anglickom jazyku s názvom Best In English, ktorú organizovala spoločnosť Czech-us Studium v zahraničí.

 
Olympiáda kritického myslenia

Dňa 13. 12. 2022 sme si na našej škole overili, či dokážeme kriticky rozmýšľať. Uskutočnilo sa totiž školské kolo Olympiády kritického myslenia pod odborným dohľadom Mgr. Mariána Hodošiho.

 
PEER program – protidrogová prevencia

PEER aktivisti uskutočnili ďalšie zážitkové rovesnícke stretnutia zamerané na problematiku drogových závislostí a prevencie kriminality v triedach II.A a II.B.

 
Vzdelávame sa v oblasti medzinárodnej virtuálnej spolupráca cez platformu eTwinning (po novom)

Európska komisia postupne vytvára spoločnú európsku platformu European School Education Platform, ktorá je nielen miestom spolupráce zainteresovaných strán v sektore školského vzdelávania, ale tiež domovom pre eTwinning, komunitu pre bezpečný priestor na virtuálnu spoluprácu škôl v Európe.

 
Vianočný šachový turnaj

V piatok 9. 12. 2022 sa v aule školy konal tradičný Vianočný šachový turnaj, ktorého sa zúčastnilo 24 hráčov nášho gymnázia.

 
Krajské kolo súťaže z oblasti finančnej gramotnosti FINNkvíz 2022

V tomto školskom roku Nadácia NN ľuďom vyhlásila pre študentov 1. a 2. ročníka stredných škôl novú súťaž z oblasti finančnej gramotnosti pod názvom FINNkvíz, ktorej krajské kolo sa uskutočnilo 23. novembra 2022 online formou.

 
Prípravná návšteva v Jindřichovom Hradci

V rámci projektu Erasmus+ v adventnom období 1. - 3. 12. 2022 vedenie Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach spolu s koordinátorkou programu Erasmus+ Mgr. Vierou Mihalkovou absolvovali prípravnú návštevu do Jindřichovho Hradca.

 
Krajské kolo dievčat stredných škôl v bedmintone v Šuranoch - 3. miesto

Dňa 6. 12. 2022 Gymnázium v Šuranoch organizovalo krajské kolo v bedmintone stredných škôl dievčat a chlapcov.

 
Víťazstvo v celoslovenskej informatickej súťaži iBobor patrí žiakovi nášho gymnázia!

V dňoch 08. 11. 2021 a 10. 11. 2022 sa aj na našej škole konala celoslovenská informatická súťaž iBobor 2022, do ktorej sa zapojilo 34 žiakov nášho gymnázia.

 
Exkurzia s prvákmi do Arboréta Mlyňany

Dňa 28. 11. 2022 sme sa my, prváci, spolu s Mgr. J. Kováčovou a Mgr. Ľ. Minárovou zúčastnili exkurzie do Arboréta Mlyňany.

 
Finále Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR v českom Chebe

Do medzinárodného finále, ktoré sa konalo 24. 11. 2022 v českom Chebe, sme postúpili z 2. miesta v krajskom kole.

 
Majstrovstvá okresu v šachu

Dňa 29. 11. 2022 sa uskutočnilo na Strednej odbornej škole technickej v Zlatých Moravciach okresné kolo majstrovstiev šachu stredných škôl.

 
Exkurzia do predvianočnej Viedne

Viedeň – podľa prieskumu najlepšie mesto na život za rok 2022. Práve toto mesto sa 23. novembra stalo cieľom exkurzie žiakov 3. ročníka.

 
Stretávka po 20 rokoch, naši prví oktávani 1995 - 2003, triedna učiteľka: PaedDr. Anna Rosenbergová

Stretávka sa uskutočnila 26.11.2022 v zámku v Topoľčiankach, za prítomnosti úspešných absolventov a zástupcov pedagogického zboru.

 
Projekt SadOVO je vo finále!

V stredu 16. 11. 2022 naša trieda (II. B) v rámci projektu SadOVO zveľadila školský areál výsadbou ovocných stromov a krov.

 
Kam po maturite?

Kam po maturite? Odpoveď na túto otázku sme hľadali my, žiaci IV. A , IV. B triedy, na GAUDEAMUS v Nitre.

 
Medzitriedny volejbalový turnaj ku Dňu študentstva

Dňa 18. novembra 2022 sa na našej škole pri príležitosti Dňa študentstva uskutočnil medzitriedny volejbalový turnaj.

 
Exkurzia za odmenu - Múzeum slovenskej dediny SNM, Národný cintorín v Martine

15. novembra sme my, vybraní žiaci II. A a II. B triedy, spolu s pani riaditeľkou RNDr. R. Kunovou, PhD. a Mgr. T. Poliakovou nasadli do autobusu a vydali sa na zážitkovú exkurziu do Martina.

 
Študenti z Gymnázia Janka Kráľa majstrami okresu SŠ Zlatých Moraviec vo florbale

Stredná odborná škola technická organizovala dňa 16. 11. 2022 okresné kolo stredných škôl zlatomoravského okresu vo florbale.

 
11. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy: Záložka do knihy spája slovenské školy

V tomto školskom roku sme sa opäť s našimi prvákmi zapojili do celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy.

 
Týždeň vedy a techniky na Slovensku

19. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2022 (TVT) sa začal slávnostným otvorením v Zážitkovom centre vedy Aurelium Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave v pondelok 7. 11. 2022.

 
Super Florbal pohár žiačok SŠ

Gymnázium Janka Kráľa usporiadalo 9. novembra 2022 okresné kolo vo florbale dievčat stredných škôl.

 
Majstrovstvá okresu stredných škôl v bedmintone

V dňoch 25. a 26. októbra 2022 sa uskutočnili majstrovstvá okresu stredných škôl v bedmintone.

 
Účelové cvičenie - 1. a 2. ročník

Dňa 26. 10. 2022 sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili účelového cvičenia.

 
Gymnázium Janka Kráľa sa vydalo "Po stopách Janka Kráľa…"

Dňa 25. 10. 2022 usporiadalo Gymnázium Janka Kráľa s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja a Rodičovského združenia pri GJK podujatie pod názvom Po stopách Janka Kráľa v zlatomoravskom regióne.

 
Druháci na potulkách Banskou Štiavnicou

Okúzľujúcu a historickú Banskú Štiavnicu sme v utorok, 18. 10. 2022, navštívili my, žiaci druhého ročníka nášho gymnázia.

 
Projekt SadOVO v Zaježovej

V dňoch 12. 10. - 14. 10. 2022 sme sa v rámci projektu SadOVO zúčastnili spolu s pani učiteľkou Mgr. Ľudmilou Minárovou náučného pobytu v malej, ale krásnej, obci Zaježová.

 
ERASMUS+ na Gymnáziu Janka Kráľa

Vedenie Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach podporuje osobnostný rast svojich pedagogických zamestnancov prostredníctvom mobilít v rámci medzinárodného programu Erasmus+.

 
Učiteľská mobilita v Heraklione v rámci projektu Erasmus+

Prvý októbrový týždeň som vďaka vedeniu GJK absolvovala krátkodobú mobilitu učiacich sa v rámci programu Erasmus+.

 
25. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET

21. októbra 2022 sa v CVČ Domino Nitra uskutočnilo krajské kolo festivalu AMAVET 2022.

 
Jesenné aranžovanie

Dňa 3.10.2022 sa na našej škole konalo Jesenné aranžovanie. Jeho súčasťou bola aj súťaž o najkrajšie naaranžované tekvice a ozdoby s jesenným motívom.

 
ErasmusDays2022

Tento rok Gymnázium Janka Kráľa po prvýkrát zorganizovalo podujatie s názvom „Erasmus Days“.

 
Gymnázium Janka Kráľa na Štrba RACE 2022

Dňa 5. 10. 2022 na Štrbskom plese 315 stredoškolákov zo 79 školských družstiev z celého Slovenska odbehlo otvorené Majstrovstvá Slovenskej republiky družstiev stredných škôl v prekážkovom behu Štrba Race 2022.

 
Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 20.10.2022 sa na Gymnáziu Janka Kráľa konala olympiáda v anglickom jazyku.

 
Mobilita učiteľov Lagoa/Portugalsko

Algarve je najjužnejším regiónom Portugalska a nachádza sa na Pyrenejskom polostrove. Aj vďaka svojej polohe patrí Algarve k jedným z najslnečnejších a najteplejších miest v Európe – je tu viac ako 300 slnečných dní.

 
Župná kalokagatia

Dňa sa 6. októbra 2022 sme sa zúčastnili regionálneho kola Župnej kalokagatie - Mladý záchranár, ktoré sa uskutočnilo na Duchonke.

 
Imatrikulácie prvákov

Dňa 11. 10. 2022 sa na našej škole konali imatrikulácie prvákov, ktoré organizovali žiaci III. A a III. B triedy.

 
Antigona v SND

V piatok 7. 10. 2022 sme sa triedy 2. A, 2. B a 9 žiačok zo 4. A zúčastnili divadelného predstavenia v SND v Bratislave.

 
Teambuilding

Dňa 22. 9. 2022 a 4. 10. 2022 sa uskutočnil „Teambuilding“. Zúčastnili sa ho žiaci I. A a I. B triedy.

 
Zbierka Biela pastelka

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.

 
Učiteľská mobilita v Essene v rámci projektu Erasmus+

Vďaka podpore vedenia GJK sa Mgr. Marián Hodoši v dňoch od 12.9. do 25.9. zúčastnil pracovnej cesty v rámci projektu Erasmus+ na strednej škole v Essene.

 
9. ročník súťaže Brána jazykov otvorená na GJK Dňa 28. 9. 2022 sa na našej škole uskutočnil 9. ročník jazykovej súťaže Brána jazykov otvorená.
 
Nadviazanie na partnerskú spoluprácu s rakúskou školou z Tullnu Spolupráca s našou partnerskou školou z Tullnu pokračuje ďalej.
 
Návšteva pani riaditeľky z Gymnázia Vítězslava Nováka v Jindřichovom Hradci Od roku 1956 uskutočňuje naše gymnázium výmenné návštevy s Gymnáziom Vítězslava Nováka v Jindřichovom Hradci.
 
Roots & Shoots My, žiaci 1. B, sme sa tento školský rok zapojili do projektu s názvom Roots & Shoots.
 
Deň mieru s Roots&Shoots Dňa 21. 9. 2022 sme sa v rámci projektu Roots&Shoots obliekli do bieleho, aby sme spoločne oslávili Deň mieru.
 
Zlepšenie fyzickej kondície po covide Bol piatok, 16. septembra, keď sa 130 žiakov Gymnázia Janka Kráľa aktívne zapojilo do cvičenia v rytme aerobiku, zumby, posilňovacích cvikov a strečingu.
 
Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 Slávnosť otvorenia školského roka sa začala 5. septembra 2022 o 9:00 h v aule našej školy.